* Wat is criminaliteit?

door Koen Descamps, Matthias Stamper en Caitlin Demuynck

Criminaliteit of misdadigheid is een begrip dat in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Officieel valt onder criminaliteit al wat als strafbaar feit in enige wet is omschreven. Het meeste daarvan is te vinden in het strafwetboek, maar vele andere wetten, zoals het Verkeersreglement, bevatten eveneens strafbepalingen.
Criminaliteit omvat een geheel van zeer uiteenlopende gedragingen. Moord, doodslag, verkrachting en inbraak behoren ertoe, maar ook het onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen, het ingooien van een ruit of het ontduiken van de belasting.
In het algemeen worden vier categorieën onderscheiden:
1. vermogenscriminaliteit
2. agressieve criminaliteit
3. seksuele criminaliteit
4. verkeerscriminaliteit
Dit onderscheid moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Elke categorie omvat gedragingen die niet zonder meer met andere mogen worden vergeleken. Een winkeldiefstal in een warenhuis is iets anders dan verduistering door een boekhouder bij hetzelfde warenhuis, maar beide vallen onder het hoofd vermogenscriminaliteit. Verkrachting is iets anders dan openbare schennis van de eerbaarheid, maar beide vallen onder de seksuele criminaliteit.

Vermogenscriminaliteit

Diefstal;
Spullen van andere mensen afnemen die niet aan jou toebehoren. Dit zijn meestal goederen met een grote waarde.
Heling;
Het doorverkopen van gestolen goederen
Fraude;
Het is een verzamelbegrip waarmee meestal vermogensdelicten zoals oplichting, verduistering en bankbreuk mee worden aangeduid.

Agressieve criminaliteit

Moord/doodslag;
Doodslag plegen betekent iemand opzettelijk doden zonder voorbedachte rade. Een moord plegen is iemand opzettelijk doden met voorbedachten rade
Lichamelijk geestelijk geweld;
Vormen van lichamelijk geweld kunnen zijn: slaan, schoppen, de trap afduwen, brandwonden veroorzaken, enz. Vormen van geestelijk geweld kunnen zijn: vernederen, kleineren, bedreigen van het slachtoffer, niet alleen over straat mogen gaan, geen eigen leven mogen leiden, enz.
Vandalisme;
Is het opzettelijk vernielen van andermans eigendom zoals het beschadigen van auto’s, vernielen van bushokjes, stukgooien van ruiten enz.

Seksuele criminaliteit

Incest;
Een seksueel contact door een familielid of vertrouwenspersoon dat het kind heeft beschadigd.
Verkrachting;
Bij verkrachting gaat het meestal om ongewenste geslachtsgemeenschap, maar bijvoorbeeld met een voorwerp de vagina binnendringen is ook verkrachting.
Aanranding;
Is iedere andere ongewenste aanraking met een seksuele bedoeling. Het kan zijn dat het slachtoffer wordt gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan, maar ook dat zij wordt gedwongen om zelf seksuele handelingen te verrichten. De omstandigheden waaronder een vrouw aangerand of verkracht wordt, kunnen heel verschillend zijn.

Verkeerscriminaliteit

agressief rijgedrag;
Is een verzamelnaam voor: grove snelheidsovertredingen, snijden, rechts inhalen, bumperkleven enz. De politie pakt agressief rijgedrag o.a. aan met surveillances met onopvallende videoauto’s/motoren.
Bumperkleven;
Is onvoldoende afstand houden is één van de grootste irritaties van de Nederlandse weggebruikers. Maar bumperkleven is niet alleen irritant, het is ook erg gevaarlijk. Negentig procent van alle kopstaartbotsingen op de snelwegen is een direct gevolg van te weinig afstand bewaren.
Door rood rijden;
Is één van de vijf speerpunten waarop de politie extra controleert. Door rood kan namelijk dramatische gevolgen hebben. Verkeerslichten staan op gevaarlijke of drukke kruisingen en zijn strak ingeregeld om het verkeer zo vlot mogelijk door te laten stromen. Mensen die dan het gaspedaal nog even iets verder intrappen, lopen het risico om andere verkeersdeelnemers te raken
Bellen in de auto;
Sinds 30 maart 2002 is er een wettelijk verbod op bellen in de auto. het is verboden om een telefoon vast te houden of onder je schouder te klemmen. Wie toch wil bellen kan dat handsfree doen.

Overige criminaliteit

Misdaden door militairen;
Militairen in dienst die misbruik maken van hun positie door bijv: ondergeschikten of gevangen te martelen, seksueel te misbruiken, chanteren of zwart te maken.
Verboden wapenbezit;
Het in bezit hebben van een wapen waarvoor geen vergunning is verstrekt. Het aangeven van verboden wapenbezit kan gedaan worden via het telefoon nummer: 0800 7000.
Drugshandel;
Het inkopen van grote hoeveelheden drugs voor een lagere prijs dan de verkoopprijs. Daarna word de drugs in grote hoeveelheden doorverkocht.

Besluit

Van deze verschillende soorten criminaliteit komt de verkeerscriminaliteit het meest voor. Dagelijks worden er wel verkeersovertredingen gemaakt. Uit enquête bleek dat de mensen goed in de gaten hadden dat er in het verkeer vaak overtredingen worden gemaakt. Maar wat ook opviel was dat er ook een groot percentage dacht dat agressieve criminaliteit het meest voorkwam.

- Bij een brute overval op een woning in het Limburgse plaatsje Velden zijn een 64jarige man en zijn 54jarige vrouw dinsdagochtend vroeg gewond geraakt. De politie tast nog in het duister over de toedracht van de overval.

- Een 28jarige agent van de Rotterdamse politie is maandag aangehouden door de recherche in verband met een zedendelict. De man wordt verdacht van een poging tot verkrachting.

- De politie in Moskou heeft een 16jarige jongen gearresteerd wegens moord op zijn vader. De jongen zou na zijn daad het slachtoffer aan de vele katten hebben gevoerd die hij bezat.
Dagelijks zijn dit soort artikelen te vinden te vinden in de krant. Dan heeft er weer iemand: zijn echtgenote vermoord; joy gereden; drugs gedeald of een overval gepleegd. Het is altijd weer raak. Maar hoe komt het, waarom worden zulke delicten gepleegd. Wat zorgt ervoor dat de mensen naar zulke maatregelen grijpen..?

Normen en waarden zijn erg belangrijk om deze vraag te beantwoorden. De invloed van de maatschappij en de cultuur waar je uit komt, spelen een grote rol bij het vormen van je normen en waarden. Veelal worden allochtonen mensen als een risicogroep aangewezen op crimineel gedrag. Deze mensen zijn een andere cultuur gewend. Er zijn verschillende soorten groepen die invloed hebben op de normen en waarden van een persoon: het gezin, de school / buurt / leeftijdsgenoten, de media en de buurt waarin je woont.

Naast een indeling op basis van die verschillende gedragingen, kunnen we ook een indeling maken van de criminaliteit op basis van de locatie. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de openbare ruimte (bijvoorbeeld weg en park), de semiopenbare ruimte (bijvoorbeeld winkels, scholen, bedrijventerreinen en horeca) en de privéruimte (bijvoorbeeld huis en tuin).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.