Vragen Aan Hebberecht Patrick

Dit is een onderdeel van onze opdracht. Namelijk stel 3 vragen op die je aan de specialist zou kunnen vragen.

1. Bezit het universiteit van Gent ook een onderzoeksvereniging zoals het expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid en het LINC?
2. Wat is uw mening over de preventiepiramide?
3. Wordt preventie goed aangepakt in Vlaanderen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.