'Gedragsregulerende mechanismen in situationele preventie van criminaliteit'

Straatverlichting en cameratoezicht als voorbeelden uit de praktijk1.

Mijn artikel komt uit het 'Tijdschrift voor Veiligheid'. Het artikel is geschreven door Leontien M. van der Knaap en Stefan Bogaerts. In het artikel wordt van geen van beide informatie gegeven. De tussentitels en de structuur van de tekst is heel logisch. De voetnoten worden onderaan een pagina opgenomen, wat heel handig is. Je hoeft dan niet naar vanachter te bladeren om te weten welke voetnoot erbij zou staan.

Korte synthese van de tekst

De tekst gaat over de preventie van criminaliteit door middel van straatverlichting en cameratoezicht. De beide preventiemiddelen worden uitvoerig besproken. Ze komen tot de conclusie dat alles draait om het mechanisme waarin de maatregel wordt gezet. Het inplanten van deze preventiemaatregelen moet dus weloverwogen gebeuren. Met andere woorden, vooraf moet duidelijk omschreven worden wat het doel van de maatregel is en moet worden nagegaan of dat doel in die context haalbaar is.

Leontien M. van der Knaap vind je terug op internet.
Ze werkt op de afdeling criminaliteitspreventie, slachtofferzorg, jeugdbescherming en sanctietoepassing (CRSA) als senior onderzoeker bij het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van justitie.

  • artikel: Veiligheid in de G4: preventiemaatregelen die helpen.
  • boeken:
    • BOGAERTS S., NIJSSEN L.T.J. & VAN DER KNAAP L. Geweld verslagen? Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke geweld. Boom Juridische Uitgevers, [Den Haag], 2006.

Statistieken

Statistieken

STATBEL, Criminaliteitscijfers 2000 tot 2003 in archief. STATBEL, http://statbel.fgov.be/downloads/cri0003_nl.xls, geraadpleegd op 21 december 2008.

Juridische context

Alles wat je hier terug vind heeft te maken met Welzijn en justitie.
http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/welzijnenjustitie/index.htm

Politieke context

De minister van justitie was Jo Vandeurzen, maar deze heeft zijn ontslag ingediend. Een nieuwe minister is nog niet bekend.
De partij waar Jo Vandeurzen lid van was is CD&V.
CD&V staat voor Christen-Democratisch en Vlaams. De CD&V is een Vlaamse, christendemocratische, politieke partij. Ze telde meer dan 80 000 leden in 2007.

Specialisten

Begrippenlijst

Organisaties

Werkdocumenten

Powerpoints

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.