Us Department Of Commerce

Het United States Department of Commerce is het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en belast met het bevorderen van de economische groei in de VS. Ten tijde van de oprichting in 1903 heette het United States Department of Commerce and Labor. In 1913 werd het hernoemd tot Department of Commerce en de bureaus en agentschappen die betrekking hadden op arbeid, werden ondergebracht in het nieuw opgerichte Department of Labor.

De missie van het departement is het "bevorderen van werkgelegenheid en verbeterde levensstandaard van alle Amerikanen door middel van het creëren van een infrastructuur die economische groei, technologische concurrentiekracht en duurzame groei ondersteund." Enkele taken zijn het vergaren van economische en demografische gegevens voor private en publieke besluitvorming, het uitgeven van patenten en trademarks en het assisteren bij de totstandkoming van industriële standaarden. De leiding is in handen van de United States Secretary of Commerce.

flickr:3162684053

S.n., United States Department of Commerce, Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Commerce, geraadpleegd op 3 januari 2009

S.n. Department for Commerce, ‘Top news’, Department for Commerce, http://www.commerce.gov/, geraadpleegd op 3 januari 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.