Stefan Bogaerts

Biografie

flickr:3121817417

Naam: Bogaerts
Voornaam: Stefan
Geboortejaar: 1964
Woonplaats: Herk-de-Stad
Studies: Criminologie en seksuologie in Leuven en psychopathie en psychotherapie in Leuven, Gent en Parijs
Beroep: Hoofd afdeling criminaliteitspreventie, rechtshandhaving en santies bij het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum op het ministerie van justitie.
Beroep: Hoogleraar forensische psychologie aan de universiteit van Tilburg.
Contact:
tel: 070 370 69 32
e-mail: ln.sujnim|streagob.s#ln.sujnim|streagob.s
e-mail: ln.tvu|streagob.s#ln.tvu|streagob.s

Ik vond deze persoon doordat hij de auteur is van het artikel dat ik gelezen heb.
Drie vragen die ik hem eventueel wil stellen:

  • Is de criminaliteit in Nederlands groter of kleiner dan in België?
  • Wordt er meer onderzoek gedaan naar criminaliteit en preventie van criminaliteit in Nederland dan in België.
  • Mocht je één ding veranderen in de wereld omtrent veiligheid, wat zou dat zijn?

Bibliografie

Publicaties

Artikels in internationaal of nationaal gereviewde tijdschriften

Bogaerts, S. (2009). Parental Sensitivity Adult Attachment and Personality Disorders: an exploratory investigation of developmental pathways in Belgium child molesters. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (accepted).
Kunst, M.J.J., Bogaerts, S. & Winkel, F.W.W. (2009). Peer and inmate aggression, type D-presonality and posttraumatic stress among Dutch prison workers. Stress and Health (accepted).
Bogaerts, S, Daalder, A., Van der Knaap, L.M., Kunst., M.J.J. & Buschman, J. (2008). Critical Incident, Adult Attachment Style and Post Traumatic Stress Disorders. A Comparison of three groups of Security Workers. Social Behavior and Personality, 36, 1063-1072.
Buschman, J., Wilcox, D., Spreen, M., Marshall, B. & Bogaerts, S. (2008). Victim ranking among sex offenders. Journal of Sexual Agression, 14, 45-52.
Bogaerts, S, Daalder, A.L., Van der Knaap, L.M., Kunst., M.J.J. & Buschman, J. (2008). Critical Incident, Adult Attachment Style and Post Traumatic Stress Disorders. A Comparison of three groups of Security Workers. Social Behavior and Personality (accepted).
Buschman, J., Sosnowski, D., Wilcox, D., Foulger, S. & Bogaerts, S. (2008). Sexual History Polygraph Examinations among a group of 25 Dutch men who downloaded Child Poronography. Journal of Sexual Agression (accepted).
Buschman, J., Wilcox, D., Spreen, M., Marshall, B. & Bogaerts, S. (2008). Victim ranking among sex offenders. Journal of Sexual Agression (accepted).
Van der Knaap, L.M., Leeuw, F., Bogaerts, S. & Nijssen, L. (2008). Evaluating Programs preventing violence: What works and Why? Combining Campbell Standards an the Realist Evaluation approach. American Journal of Evaluation, 29, 48-57.
Bogaerts, S., Daalder, A., Vanheule, S. & Leeuw, F. (2008). Personality disorders in a sample of paraphilic and non-paraphilic child molesters: a comparative study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 21-30.
Desmet, M., Vanheule, S., Meganck, R., Verhaeghe, P. & Bogaerts, S. (2007). The depressive Experience Questionnaire: on using a student-based scoring program in clinical samples. Psychological Reports, 101, 587-596.
Leeuw, F. Van der Knaap, L. & Bogaerts, S. (2007). Reducing the knowledge-practice gap: an example of an evaluation synthesis in criminal policy. Public Money and Management, june, 245-250.
Vanheule, S., Desmet, M., Meganck, R. & Bogaerts, S. (2007). Alexithymia and interpersonal problems. Journal of Clinical Psychology, 63, 109-117.
Vanheule, S. Desmet, M., Verhaeghe, P. & Bogaerts, S. (2007). Alexithymic Depression: Evidence for a Depression Subtype? Psychotherapy and Psychosmatics, 76: 135-136.
Desmet, M., Vanheule, S., Rosseel, Y., Bogaerts, S. & Groenvynck, H. (2007). The depressive Experiences Questionnaire: An Inquiry into the Different Scoring Procedures. European Journal of psychological Assessment, 23, 89-98.
Bogaerts, S., Vanheule, S., Leeuw, F & Desmet, M. (2006). Recalled parental bonding and personality disorders in a sample of exhibitionists: a comparative study. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 17 (4), 636-464.
Bogaerts, S., Vanheule, S. & Desmet, M. (2006). Feelings of subjective emotional loneliness: an attachment exploration. Social Behavior and Personality, 34(7), 797-812.
Bogaerts, S; & Vanheule, S. & Desmet, M. (2006). Personality Disorders and Romantic Adult Attachment: A Comparison of Secure and Insecure Attached Child Molesters. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 50, 139-147.
Vanheule, S., Bogaerts, S. & Desmet, M. & Palmans, V. (2005). Professional burnout in its relation to interpersonal recognition and trust: an empirical study. Dynamische Psychiatrie - Dynamic Psychiatry, 38, 89-109.
Vanheule, S., Rosseel, Y. & Bogaerts, S. (2005). Measuring professional burnout in Dutch speaking regions: an evaluation of the factorial validity of the Maslach burnout. Psychologica Belgica, 45, 147-156.
Vanheule, S. & Bogaerts, S. (2005). The factorial structure of the GHQ-12. Stress & Health, 22, 175-184).
Bogaerts, S., Declerq, F. & Vanheule, S. (2005). Recalled parental bonding, adult attachment style, and personality disorders in child molesters: a comparative study. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16, 445-458.
Bogaerts, S, Declercq, F, Vanheule, S. & Palmans, V. (2005). Interpersonal Factors and Personality Disorders as Discriminators Between Intra-Familial and Extra-Familial Child Molesters. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 2005 49: 48-62.
Bogaerts, S., Vervaeke, G. & Goethals J. (2004). A Comparison of Relational Attitude and Personality Disorders in the Explanation of Child Molestation. Sexual Abuse: A journal of Research and Treatment, 16: 37-47.
Bogaerts, S. (2004). Review of Bodies for Sale: ethics and exploitation in the human body trade. Medicine, Health Care and Philosophy: A European Journal, 7 (3), 348-349.
Bogaerts, S., Vervaeke, G., & Goethals, J. (2000). Research on parental sensitivity, trust, inti­macy and adult romantic attachment as predictors for sexual delinquency. European Jour­nal on Criminal Policy and Research, 8, 503-515.

Artikels in andere wetenschappelijke tijdschriften

Buschman, J., Wilcox, D., Foulger, S., Sosnowski, D., Bogaerts, S. & Mulder, J. (2008). Onderzoek met de polygraaf naar bekentenissen betreffende de seksuele voorgeschiedenis onder 25 Nederlandse mannen die kinderporno hadden gedownload. Panopticon, 2, 36-48
Leeuw, F.L., & Bogaerts, S. (2008). De Inspectie voor de Sanctietoepassing (Ist): positionering, onderzoek en betekening. Sancties. Tijdschrift voor Straffen en Maatregelen, 1, 32-43.
Bogaerts, S. & Leeuw, F.L. (2008). De inspectie voor de sanctietoepassing (ISt): de kwaliteit van inspectierapporten getoetst. Sanctie, 2, 91-100.
Van der Laan, A.M., Bogaerts, S. & Blom, M. (2007). Jeugddelinquentie : risico’s en bescherming. Reactie op de bespreking van Nils Duits (Boeken, MGv 07-7/8). Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 7, 704-706.
Bogaerts, S., Poiesz, T & Van der Knaap, L.M. (2007). Voorkoming en reductie van criminaliteit: te weinig aandacht voor gedragscomponenten. Tijdschrift voor veiligheid, 6, 51-53.
Van der Knaap, L. M., & Bogaerts, S. (2007). Gedragsregulerende mechanismen in situationele preventie van criminaliteit: Straatverlichting en cameratoezicht als voorbeelden uit de praktijk. Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 23-36.
Bogaerts, S. (2007). Jeugdige zedendelinquenten vergeleken en getypeerd. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 79-84.
Kogel, de, K., Verwers, C. & Bogaerts, S. (2007). Differentiatie van longstay-voorzieningen : net TBS alleen. Sancties, 2, 91-98.
Bogaerts, S. & Poiesz, T. (2007). Gedragsverandering bij seksuele delinquenten. Het Triade-model ter ondersteuning van besluitvorming. Maatwerk, 2, 13-15.
Van der Laan, A., Blom, M. & Bogaerts, S. (2007). Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit onder 10-17 jarigen. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Secondant, 21, 6-11.
Bogaerts, S., Van der Knaap, L. & Nijssen, L. (2006). Geweld verslagen? Een studie naar de effectiviteit van preventieve maatregelen op basis van een systematische review. Panopticon.
Bogaerts, S. & Vanheule, S. (2005). Angst voor de grote boze wolf. Justitiële Verkenningen, 31:48-57.
Wartna, B., Blom, M., Tollenaar, N. & Bogaerts, S. (2005). L’observatoire de la récidive aux Pays-Bas. Champ Pénal : Nouvelle Revue Francaise de Criminology, 2, 1-6.
Bogaerts, S., Daalder, A. & Essers, A. (2005). Interpersoonlijke factoren en criminaliteit: de onzin van attitudeonderzoek. Justitiële Verkenningen, 31:58-74.
Bogaerts, S., Pleysier, S. & Vanheule, S. (2004). Vangst-hervangst methode voor de schatting van delinquente populaties. Panopticon, 4: 72-76.
Bogaerts, S., Goethals, J., & Vervaeke, G. (2002). Interpersoonlijke factoren bij de verklaring van pedoseksueel gedrag op grond van structurele equatie modellen. Tijdschrift voor Seksuologie, 26, 26-36.
Van Beek, G., Bogaerts, S., Vervaeke, G., & Goethals, J. (2001). De constructie en verant­woording van een kennistoets voor het politioneel verhoor. Panopticon, 22, 372-375.
Bogaerts, S., Goethals, J., & Vervaeke, G. (2000). Volwassen gehechtheid en ouderlijke sensi­tiviteit in relatie tot intimiteit en eenzaamheid bij seksuele delinquenten: een literatuur­analyse. Tijdschrift voor Seksuologie, 24, 141-151.


Boeken

Van der Laan, A.M., Vervoorn, L., van der Schans, C. & Bogaerts, S. (2008). Strafbeleving en (on)gewenste emotionele reacties van minderjarigen als gevolg van detentie ervaringen. WODC, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kunst, M.J.J., Schweizer, S., Bogaerts, S. & van der Knaap, L.M. (2008). Aggression and violence, posttraumatic stress, and absenteeism among employees in penitentiaries. WODC, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kunst, M.J.J., Schweizer, S., Bogaerts, S. & van der Knaap, L.M. (2008). Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Verhoeven, M.A., Bokhorst, R.J., Leeuw, F.L., Bogaerts, S. & Schotborgh-van de Ven, P.C.M. (2007). Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bogaerts, S. (2007). Gezinnen uitgedaagd: thema’s uit de gezinssociologie. Garant: Antwerpen/Apeldoorn.
Van der knaap, L.M., Nijssen, L.T.J. & Bogaerts, S. (2006). Violence Defied? A Review of Violence in the Public and Semi-public Domain. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Van der knaap, L.M., Nijssen, L.T.J. & Bogaerts, S. (2006). Geweld verslagen? Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Moors, J.A., von Bergh, M.Y.W., Bogaerts, S., van Poppel, J.W.M.J. & van Kalmthout, A.M. (2004). Kiezen voor delen: evaluatie van de eerste fase van de invoering van meerpersoonscelgebruik. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bogaerts, S., Goethals, J. & Vervaeke, G. (2003). De verleiding uit onvermogen. Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 263.


Bijdrage in verzamelwerken

Bogaerts, S. & Nagtegaal, M.H. (2008). Risk assessment, risk management en nieuwe ontwikkelingen binnen het forensische landschap. In T.I. Oei & L.H.W.M. Kaiser (Eds.), Forensische psychiatrie onderweg. In de spiegel kijken naar het verleden en koersen naar de toekomst (pp. 349-357). Nijmegen: Wolf Legal Publischer.
Bogaerts, S. (2005). Variante of deviante gezinsvormen? De kwaliteit van interpersoonlijke factoren bij ouders en adolescenten in drie gezinsvormen. In HIG (Eds.), Waanzin van het gezin (pp. 159-170). Tielt: Lannoo.
Bogaerts, S. (2005). Gezinnen op de (terug)weg. HIG (Eds.), Waanzin van het gezin (pp. 171-177). Tielt: Lannoo.
Bogaerts, S., Goethals, J., & Vervaeke, G. (2002). Interpersoonlijke factoren bij de verklaring van intra- en extrafamiliaal pedoseksueel gedrag. In A. Vansteenwegen & J. van Brussel (Eds.), Seksuologie vandaag (pp.43-58). Leuven: Peeters.
Vervaeke, G., Bogaerts, S. & Heylen, A. (2002). Onderkennen van seksueel misbruik bij kinderen. In. P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds), Het Recht van Bennen. Psychologie van het Recht (pp. 178-200). Kluwer : Deventer.
Bogaerts, S., Goethals, J. & Vervaeke, G. (2001). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten. In. J. Casselman, J. Goethals, F. Goossens et al. (Eds.), Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk (pp. 195-205). Brussel: Politeia NV.


Lezingen op congressen, symposia en andere bijeenkomsten

Bogaerts, S. (2008). Forensische netwerkanalyses en diagnostiek. Lezing gehouden op het FSNA congres in Den Haag, georganiseerd door het WODC en de Politieacademie op 30 oktober 2008.
Bogaerts, S. (2008). Personality disorders in child molesters and forensic network analysis. Lezing gehouden op 18 september, Treatment of Sexual Offenders in the Community. 10 Years Partnership Justice / Health in Begium 1998-2008.
Bogaerts, S. (2008). ADHD bij volwassen delinquenten, Keynote speaker op het Jaarcongres van de vereniging ‘Zit-Stil’, gehouden in het provinciehuis in Antwerpen.
Bogaerts, S. (2008). De psychologie van de informant: opleiding gehouden voor agenten van de staatsveiligheid in Brussel op 7 november 2008.
Bogaerts, S. (2008). Psychotrauma tussen lichaam en geest: Geweld op de werkvloer in relatie tot PTSS. Keynote speaker op het NtVP jaarcongres in Zwolle op 19 november 2008
Bogaerts, S. (2008). Forensische psychologie en rechtspsychologie: een paar apart: Lezing gehouden voor het NIFP in Rotterdam op 14 maart 2008.
Bogaerts, S. (2008). Forensic Psychology in 2015: new developments and challenges. Key note speaker op het Engelstalige congres Recht en Psychiatrie op 28 februari 2008 in de Jaarbeurshal te Utrecht.
Bogaerts, S. (2008). The effect of Imprisonment. Congres georganiseerd door het NSCR op 11 en 12 januari 2008 in Leiden.
Bogaerts, S. (2008). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: het belang van Forensische Sociale Netwerkanalyses. Lezing gehouden op 31 januari 2008 in Den Bosch.
Bogaerts, S. (2007). Onderlinge agressie en geweld in penitentiaire inrichtingen. Lezing gehouden bij de voorstelling van de Arbo-convenant geweld en veiligheid in Utrecht.
Bogaerts, S. (2007). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: deskundigenonderzoek. Multidisciplinair forensisch onderzoek, postacademische vorming Universiteit Leuven, Leuven, maart 2007.
Bogaerts, S. (2007). Lecture, risk-assessment and risk management in forensic psycholoy, guest professor at the University of Florence.
Bogaerts, S. (2007). IRD-meeting tijdens het ESC-congres in Bolgna, juli 2007.
Bogaerts, S. (2007). Libidoremmende medicatie bij seksuele delinquenten. Lezing op het EFP-congres, georganiseerd door het Ministerie van Justitie Nederland op 14 december 2007.
Bogaerts, S. (2006). Gedragsmanagement binnen de gezondheidszorg. Master of Health Administration, TIAS, Universiteit van Tilburg, oktober 2006.
Bogaerts, S. (2006). Preventing Violence: What Works in America and Canada. Lezing gehouden op het ESC in Stockholm, juni 2006.
Bogaerts, S. (2006). Presentatie resultaten Recidive Monitor, TBS-gestelden, lezingen op het Ministerie van Justitie Nederland op 16 oktober 2006.
Bogaerts, S. (2006). Lezing Recidiveresultaten algemeen, ten behoeve van het Topberaad Jeugdterecht, Ministerie van Justitie Nederland op 5 september 2006.
Bogaerts, S. (2006). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: deskundigenonderzoek. Multidisciplinair forensisch onderzoek, postacademische vorming Universiteit Leuven, Leuven, april 2006.
Bogaerts, S. (2005). President of the Seminar “Sexual Violence”, International Congress on Law and Mental Health, Parijs, 4-8 juli 2005.
Bogaerts, S. (2005). Recalled Parental Bonding, adult attachment Style and personality disorders in Child Molesters, International Congress on Law and Mental Health, Parijs, 4-8 juli 2005.
Bogaerts, S. (2005). Waanzin van het gezin: een greep uit de onderzoeksresultaten. Studiedag op 18 november 2005, Brussel.
Bogaerts, S. (2005). Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten. Lezing gehouden bij het expertisecentrum Forensische psychiatrie, Utrecht, mei 2005.
Bogaerts, S. (2005). Terugdringen Recidive: overzicht van effectieve interventieprogramma’s. Congres Terugdringen Recidive, Amsterdam, maart 2005.
Bogaerts, S. (2005). Gedragsmanagement binnen de gezondheidszorg. Master of Health Administration, TIAS, Universiteit van Tilburg, 18 november 2005.
Bogaerts, S. (2005). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: deskundigenonderzoek. Multidisciplinair forensisch onderzoek, postacademische vorming Universiteit Leuven, Leuven, april 2005.
Bogaerts, S. (2005). Psychotherapie en empirisch onderzoek: nood aan evidence based research. Universiteit Gent; postgraduaatopleiding; december 2005.
Bogaerts, S. (2004). De toepassing van de AHOJ-G criteria in de praktijk. Congres Lokaal cannabisbeleid Elsevier Overheid, 26 november, Amsterdam.
Bogaerts, S. & Declercq, F. (2004). Interpersonal factors and personality disorders as discriminators between intrafamilial and extrafamilial molesters. International Association for Forensic Psychiatry IAFP, April 2004, UK.
Bogaerts, S. (2004). Gedragsmanagement binnen de gezondheidszorg. Master of Health Administration, TIAS, Universiteit van Tilburg, 16 december 2004.
Bogaerts, S. (2004). Psychotherapie en empirisch onderzoek: nood aan evidence based research. Universiteit Gent; postgraduaatopleiding; vaktitularis, december 2004.
Bogaerts, S. (2004). Seksuele gezondheid in Vlaanderen: deviante kenmerken. Sensoa, Brussel, lezing april 2004.
Bogaerts, S. (2004). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: deskundigenonderzoek. Multidisciplinair forensisch onderzoek, postacademische vorming Universiteit Leuven, Leuven, maart 2004.


Doctoraat

Bogaerts, S. (2000). De verleiding uit onvermogen. Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit. Doctoraatsthesis, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Leuven: K.U.Leuven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.