Signalisatie

redders
Je kunt de redders herkennen door hun rood uniform.

flickr:3096931787

andere herkenningspunten
redderscabine, de IKWV-vlag en de mirador.

Redderscabine doet niet alleen dienst als schuilplaats en bergingsruimte voor de redders maar ook als oriëntatiepunt voor de badgasten en hulpdiensten. De cabines zijn goed herkenbaar en vlug te vinden omdat ze in wit-rode verticale strepen geschilderd is en het logo van IKWV staat er minstens een keer op.

De vlag van IKWV wordt enkel gehesen in de bewaakte zones zodat de bader deze vlag associeert met redders en veiligheidspunt.

Mirador is een mobiele uitkijktoren die altijd aan de waterlijn staat. Hij heeft ook een signalisatie- en informatiefunctie. Bovenop de mirador staat een kleine signalisatievlag en aan de achterkant is een groot bord bevestigd met allerlei informatie. Bij ruwe zee kunnen de redders vanop de mirador over de golven heen de baders volgen. Bij eengrote mensenmassa kan men vlugger de redders terugvinden.

flickr:3097834664

Orientatiepalen:
zijn palen waarop een figuur is aangebracht. Deze staan in de bewaakte zones en hebben tot doel de oriëntatie op het strand te vergemakkelijken en zo verdwalen van kinderen te voorkomen.

Signalisatie van de zone:

Een bewaakte zone wordt weergegeven door een bord. Die borden zijn overwegend blauw op een witte achtergrond en worden geplaatst op het strand waar baden toegelaten is.
Er zijn ook de "baden verboden borden" die zijn dominant rood op een witte achtergrond en worden geplaatst waar baden verboden is.
In de surfzone's is er een speciaal bord "surfen toegelaten". deze staan aan de toegangswegen naar een surfzone of ter hoogte van een sufzone. Deze borden staan naast signalisatiebord "verboden te baden".

Boeien:
3-6 boeien worden recht op de strandlijn geplaatst. Deze bakenen de bewaakte zone af en baders en zwemmers moeten binnen deze boeigrenzen blijven. Bij laag water wanneer niet alle boeien meer in het water liggen wordt een denkbeeldige afstand zoals bij hoogwater als grens aangehouden.

De kleine rode boeien aan de kop van een golfbreker doen enkel dienst als herkenningspunt voor de redders en patrouilleboten omdat de golfbrekers bij hoogwater gedeeltelijk of volledig onderwater verdwijnen.

signalisatievlaggen

Deze hebben betrekking op het veilig zwemmen.
Het zijn driehoekige vlaggen die elke morgen door de postoverste gehesen wordt afhankelijk van de windrichting, zeestromingen en ligging van het strand. Ze staan in het centrum van de bewaakte zone en geven aan of baden toegelaten is (groene vlag), of baden en zwemmen gevaarlijk is (gele vlag) of als baden en zwemmen verboden is (rode vlag). De vlaggen kunnen veranderen naargelang de wijziging van de weersomstandigheden.

signalisatiemasten

Vanaf 1 juli 2004 staan er signalisatiemasten in een aantal onbewaakte zones waar de redders hadden vastgesteld dat er toch nog veel mensen baden of zwemmen niettegenstaande het verboden is. De masten zijn voorzien van een windzak en het logo van verboden te baden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.