Roderick Kouwenhoven

Roderik Kouwenhoven

flickr:3122963986

[((VAN DER TUUK-BRAND,A. 'roderick van kouwenhoven' MB.http://www.mb.utwente.nl/mrv/twents_alumni_veiligheidsnetwe/smoelenboek_leden/kouwenhoven/kouwenhoven_roderik.doc/))]

Roderik Kouwenhoven

Naam Roderik Kouwenhoven
Organisatie Twynstra Gudde
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid
Functie adviseur veiligheid

Huidige werkzaamheden
Twynstra Gudde Management Consultants
Werkzaam als adviseur sinds 15 mei 2007.
Werkervaring
Politieadviescentrum In-pact
2005 – 2007:
Adviseur bij In-pact, het politieadviescentrum voor de Nederlandse Politie te De Bilt. Betrokken (geweest) bij de volgende

projecten:

  • als adviseur / beleidsmedewerker bij het Programma Versterking Opsporing (Nederlandse Politie). Het programma is verantwoordelijk voor een belangrijke verandering binnen de opsporing, n.a.v. de Schiedammer parkmoord. Ik vervul hierbij de rol van adviseur van het programmamanagement, de beleidsondersteuning van het Dagelijks Bestuur en het projectmatig oppakken van diverse dossiers binnen het programma.

als programmamedewerker (onderdeel van een breder team vanuit In-pact) bij het opzetten van het Programma Versterking Opsporing;
als adviseur bij het beschrijven van de belangrijkste procesmodellen en procesbeschrijvingen in relatie tot de vreemdelingenzorg in opdracht van de taakorganisatie Vreemdelingenzorg van de Nederlandse Politie;
als junior adviseur vanuit een bestuurskundige invalshoek bij de visievorming rond de Veiligheidsregio Midden- en Noord-Limburg;
als junior adviseur en project medewerker bij de visieontwikkeling, inrichting en implementatie van een Regionaal Bureau Terrorismebestrijding in de politieregio Utrecht;
als onderzoeker bij de quickscan naar de informatiehuishouding rond terrorisme in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen;
als onderzoeker bij een inventarisatie van de leerpunten van IGP implementaties, in opdracht van ABRIO. Universiteit Twente, IPIT 2002 – 2005 Onderzoeker bij het IPIT, Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken, verbonden aan de Universiteit Twente.
Dit instituut houdt zich bezig met sociaalwetenschappelijk onderzoek op het terrein van de veiligheidszorg. De belangrijkste projecten waar ik mij mee bezig heb gehouden zijn:

een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg.
Prijzen: Hiervan is een boek verschenen, dat in 2006 is bekroond met de SMVP-publicatieprijs voor de beste Nederlandstalige publicatie op het terrein van de openbare orde en veiligheid;
een longitudinaal, kwantitatief onderzoek naar de ontwikkeling van de houding van politiemedewerkers gedurende hun carrière;
een onderzoek naar handhaving en de bestuurskundige invalshoek daarbij;
een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden van de politie om invloed uit te oefenen op de tevredenheid van de burgers.
Tevens heb ik verscheidene Master-studenten begeleid tijdens het schrijven van hun afstudeerscriptie en heb ik het vak ‘criminologie’ gedoceerd.
Twynstra Gudde, Openbare Orde en Veiligheid
2001 – 2002 Afstudeeronderzoek bij Twynstra Gudde Management Consultants naar de preparatie door gemeenten op een eventuele ramp en het leergedrag van gemeenten naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam.
Politieregio Noord-Holland-Noord, afdeling Jeugd- en Zedenzaken
2001 – 2001 Onderzoek voor de politieregio Noord-Holland-Noord naar de meest efficiënte organisatie van de zedenzorg, als advies voor de korpsleiding bij een reorganisatiebeslissing.
Politieregio Rotterdam-Rijnmond, regionaal bureau Politiële Jeugdzorg
2000 – 2001 Stage bij het regionaal bureau Politiële Jeugdzorg van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Onderzoek naar de meest wenselijke vormgeving van een projectenbank voor jeugdprojecten.
Werk- en functiegerelateerde opleidingen
2006 – heden ‘Basisopleiding voor organisatieadviseurs’ bij het SIOO te Utrecht.
2005 – heden Diverse cursussen ter ondersteuning van mijn advieswerkzaamheden, zoals Ordeningsmethodiek Processen I (In-pact), Prestatiemanagement (In-pact), PRINCE2 (Insights International), Keteninformatisering (Universiteit Utrecht) en Adviesvaardigheden (Politieacademie).
2002 – 2005 Diverse cursussen aan de Universiteit Twente, zoals ‘projectmatig werken’, ‘presentatietechnieken’, ‘writing in English’, ‘informatiemanagement’, ‘creatieve denktechnieken´ en ‘begeleiden van doctoraalstudenten’.
2003 Summer School in Social Science Data Analysis and Collection aan de University of Essex te Colchester (UK). Daar heb ik de volgende cursussen gevolgd: multivariate analyse en pooled time series cross-sectionele analyse.

Publicaties

ouwenhoven, R.M. en K. Stuive, Keteninformatisering rond terrorismebestrijding, Geboeid door ketens, 2007.
Kouwenhoven, R.M. en R. Binnekamp, Ketensamenwerking in de lokale veiligheidspraktijk, Geboeid door ketens, 2007.
Kouwenhoven, R.M. en J.B. Terpstra, Burgers als deelnemers aan lokale veiligheidsnetwerken, Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 4 (1), 2005.
Kouwenhoven, R.M., en J.B. Terpstra, Partners in Veiligheid, Tijdschrift voor de Politie, Elsevier Overheid, nummer 11, 2004.
Terpstra, J.B. en R.M. Kouwenhoven, Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg, Zeist, Kerckebosch, 2004.
(bekroond met de SMVP-publicatieprijs in 2005)
Vijver, C.D. van der, en R.M. Kouwenhoven, Handhaven: eerst kiezen, dan doen; Bestuurlijke mogelijkheden en beperkingen, Den Haag, Ministerie van Justitie, Expertisecentrum Rechtshandhaving, 2004.
Kouwenhoven, R.M., Voldoende voorbereiding … een illusie?, Tijdschrift voor de Politie, Elsevier Overheid, nummer 12, 2003.
Kouwenhoven, R.M., Leren te prepareren; een onderzoek naar de preparatie door gemeent op een eventuele ramp en het leergedrag van de gemeenten naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam, IPIT-scriptiereeks, Enschede, 2002.
R.H. Johannink en R.M. Kouwenhoven, De politiële zedenzorg onder de loep: een onderzoek aar de meest efficiënte organisatie van de politiële zedenzorg binnen politieregio Noord-Holland Noord (onderzoek en advies), Enschede - Alkmaar: Universiteit Twente - Politie Regio Noord-Holland-Noord, juli 2001.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.