Publicaties Hebberecht Patrick

2000-2007

 • Hebberecht, P. en Lamaire, M., Conflictos e incidentes en las zonas de ocio de tres ciudades flamencas en Bélgica, in: Recasens. A. (ed), La violencia entre jóvenes en espacios de ocio nocturno. Un estudio comparativo europeo, Barcelona, Escuela de Policía de Cataluna, 2007, 55-80.
 • Hebberecht, P. Boekbespreking: "Het dwaze taboe. Een meta-analyse van internationale en nationale studies omtrent 'criminaliteit & etniciteit'". in: Panopticon, 2007, 79-83.
 • Hebberecht, P. en Lamaire, M., Conflicts and incidents in nightlife zones in three Flemish towns in Belgium, in: Recasens. A. (ed), Violence between young people in night-time leisure zones. A European comparative study, Brussels, VUBPress, 2007, 59-87.
 • Hebberecht, P., De laatmoderne crisis van de progressieve criminologie in Nederlandstalig België, in: Christiaens, J. e.a. (eds), Criminologie: tussen kritiek en realisme, Brussel, VUBPress, 2007, 195-209.
 • Hebberecht, P., Het levensverhaal van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine met een instellingsverleden, in: Agora, 2006, 3.
 • Hebberecht, P., Over de aandacht voor het slachtoffer in de criminologie. Van een progressieve emancipatorische bezorgdheid tot een neoliberale actuariële bekommernis, in: Balcaen, A. e.a. (eds), Het slachtoffer van criminaliteit: tussen perceptie en realiteit?, Mechelen, Kluwer, 2006, 3-21.
 • Hebberecht, P., Duchateau, K. en Van Poeck, B., Het levensverhaal van jongens en jonge mannen van Turkse en Marokkaanse origine met een instellingsverleden, in: Panopticon, 2005, 26, 5, 10-31.
 • Hebberecht, P., De lokale gemeentelijke bestrijding van openbare overlast in het kader van het federale preventie- en veiligheidsbeleid, in: Santens, M. (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 161-172.
 • Hebberecht, P., La historia de vida de los adolescentes turcos y marroquies con un historial institucional, in: Revista Catalana de Seguretat Publica, 2004, 15, 71-84.
 • Hebberecht, P., Une enquête malhonnête, in: Van Den Broeck, B. et Foblets, M.-Cl. (eds.), La faillite de l’intégration? Le débat multiculturel en Flandre, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia et Sybidi, 2004, 135-137.
 • Hebberecht, P., Het Belgisch preventie - en veiligheidsbeleid, in: Justitiële Verkenningen, 2004, 7, 81-94.
 • Hebberecht, P., De kadernota Integrale Veiligheid van de paarse regering Verhofstadt II en het Belgisch preventiebeleid, in: Panopticon, 2004, 25, 5, 1-8.
 • Duchateau, K., Van Poeck, B. en Hebberecht, P., Het levensverhaal van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine met een instellingsverleden, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 2004, 291 p.
 • Tuteleers, P. and Hebberecht, P., Drug tourism and drugs smuggling to the drug market and drug scene of Rotterdam as part of the illegal economy in the local scenes of the cities of Antwerp and Lille, in: Shapland, J., Albrecht, H.-J., Ditton, J. and Godefroy, T. (eds.), The informal economy: threat and opportunity in the city, Freiburg i. Br., Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht, 2003, 47-60.
 • Hebberecht, P., D’une prévention policière à une politique de sécurité policière, in: Goris, P. et Kaminski, D. (réd.) , Prévention et politique de sécurité arc-en-ciel, Bruxelles, Réseau Interuniversitaire sur la Prévention, 2003, 109-120.
 • Hebberecht, P., Les dimensions politiques d’une politique de prévention arc-en-ciel, in: Goris, P. et Kaminski, D. (réd.), Prévention et politique de sécurité arc-en-ciel, Bruxelles, Réseau Interuniversitaire sur la Prévention, 2003, 11-30.
 • Hebberecht, P., Van politiële preventie naar een politieel veiligheidsbeleid, in: Goris, P. en Kaminski, D. (red.), Preventie en het paars-groene preventiebeleid, Brussel, Interuniversitair Netwerk Criminaliteitspreventie, 2003, 113-124.
 • Hebberecht, P., De politieke dimensies van het paars-groene preventiebeleid, in: Goris, P. en Kaminski, D. (red..), Preventie en het paars-groene veiligheidsbeleid, Brussel, Interuniversitair Netwerk Criminaliteitspreventie, 2003, 11-32.
 • Hebberecht, P., Sociedad de riesgos y politica de seguridad, in: Da Agra, C., Dominguez, J. L., Garcia Amado, J. A., Hebberecht, P., Recasens, A. (eds.), La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto, Barcelona, Atelier, 2003, 353-364.
 • Da Agra, C., Dominguez, J. L., Garcia Amado, J. A., Hebberecht, P., Recasens, A. (eds.), La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto, Barcelona, Atelier, 2003, 387 p.
 • Hebberecht, P., Theoretische concepten inzake jongerencriminaliteit, in: Balthazar, T. e. a. (red.), Jongeren en criminaliteit, Mechelen, Kluwer, 2003, 3-15.
 • Hebberecht, P., Naar een nog meer repressief veiligheidsbeleid in Nederland en Frankrijk, in: Panopticon, 2002, 24, 5, 375-383.
 • Hebberecht, P., Van politiële preventie naar een politieel veiligheidsbeleid, in: Duhaut, G., Ponsaers, P., Pyl, G. en Van De Sompel, R. (eds), Voor verder onderzoek. Essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Brussel, Politeia, 2002, 755-770.
 • Hebberecht, P., De neoliberale veiligheidslogica en geïntegreerde preventie, in: Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving, 2002, 19, 5, 31-35.
 • Hebberecht, P., Een oneerlijk onderzoek, in: Van Den Broeck, B. en Foblets, M.-Cl. (red.), Het failliet van de integratie? Het multiculturalismedebat in Vlaanderen, Leuven, Acco, 2002, 171-173.
 • Hebberecht, P., De relatie theorie-onderzoek in de criminologie bekeken vanuit wetenschapsprogramma's in de criminologie, in: Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. en Vervaeke, G. (eds), Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek, Brussel, Politeia, 2002, 45-54.
 • Cartuyvels, Y. en Hebberecht, P., La politica federal belga de seguridad y de prevencion de la delincuencia, in: Revista Catalana de Seguretat Publica, 2002, 11(32/2).
 • Hebberecht, P. and Duprez, D. (eds), Dossier. Politicas de seguridad y prevencion en Europa durante los anos noventa, in: Revista Catalana de Seguretat Publica, 2002, 11 (10/2).
 • Cartuyvels, Y. and Hebberecht, P., The Belgian Federal security and crime prevention policy in the 1990’s, in: Hebberecht, P. and Duprez, D. (eds.), The prevention and security policies in Europe, Brussels, VUB University Press, 2002, 15-49.
 • Hebberecht, P., On prevention and security policy in Europe, in: Hebberecht, P. and Duprez, D. (eds.), The prevention and security policies in Europe, Brussels, VUB University Press, 2002, 7-13.
 • Hebberecht, P. and Duprez, D. (eds), The prevention and security policies in Europe, Brussels, VUB University Press, 2002, 250 p.
 • Hebberecht, P. et Rogiest, L., La Place Falcon à Anvers: une nouvelle place marchande dans une ville globale, in: Peraldi, M. (dir.), La fin des norias? Reseaux migrants dans les économies marchandes en Méditerranée, Paris, Maisonneuve & Larose, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 2002, 179-192.
 • Hebberecht, P., Il quadro istituzionale e normativo delle politiche di sicurezza. Una ricerca comparata. Il Belgio’, in : Quaderni di Città sicure, 2001, 7, 24.
 • Hebberecht, P., De 'International Crime and Victims Survey' in een theoretische, methodologische en breed maatschappelijke context, in: Tijdschrift voor Criminologie, 2001, 43 , 2, 192-201.
 • Hebberecht, P., Extreem-rechts populisme en de criminologie, in: Tijdschrift voor Criminologie, 2001, 43, 1, 1.
 • Hebberecht, P., Degraeuwe, T. et Feys, J., Problèmes de quartier et insécurité dans le quartier 'Nieuw-Gent' à Gand, in: Bawin-Legros, B. et Stassen, J.-Fr. (red.), L'Exclusion et l'Insécurité d'Existence en Milieu Urbain, Bruxelles, Editions Luc Pire, 2001, 167-178.
 • Cartuyvels, Y. et Hebberecht, P., La politique fédérale belge de sécurité et de prévention de la criminalité, in : Déviance et Société, 2001, 25, 4, 403-426.
 • Duprez, D. et Hebberecht, P., Les politiques de prévention et de sécurité en Europe, in : Déviance et Société, 2001, 25, 4, 371-376.
 • Decorte, T., Hebberecht, P., Ponsaers, P., De opleiding criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent, in: Vanderborght, J., Vanacker, J. en Maes, E. (eds), Criminologie, De Wetenschap, De Mens, Brussel, Politeia, 2000, 247-256.
 • Hebberecht, P., Het Federaal Veiligheidsplan versterkt de ongelijkheid inzake veiligheid, in: Panopticon, 2000, 101-111.
 • Hebberecht, P., Het nuloverlast-project van Lokeren en de logica van de veiligheidsstaat, in: Lippens, R. (red), Voorbij de nuloptie. Beschouwingen over nultolerantie en lokale (on)veiligheid, Brussel, Imavo VZW, 2000, 54-66.

1990-1999

 • Ponsaers, P. en Hebberecht, P., Criminologie in België: beleidsgerichte wetenschap, met een geïmporteerde theorie?, in: Vanderborght, J., Vanacker, J. en E. Maes (eds), Criminologie, De Wetenschap, De Mens. Brussel, Politeia, 1999, 45-60.
 • Hebberecht, P., Degraeuwe, T. en Feys, J., Final report on the Evaluation Research concerning the Training of Municipal Police and Gendarmerie on the topic of Intercultural Communication within the framework of the European Commission's NAPAP-programme (DG.V), Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1999.
 • Hebberecht, P., Over (primaire) criminalisering, Veertig jaar Tijdschrift voor Criminologie, in: Tijdschrift voor Criminologie,1999, 41, 2, 166-168.
 • Hebberecht, P., Globalisering en misdaad, in: Tijdschrift voor criminologie, 1999, 41, 1, 1.
 • Hebberecht, P. en Ponsaers, P., Vliegen zonder vleugels, wetenschap zonder theorie, in: Panopticon, 1999, 20, 6, 505-509.
 • Hebberecht, P. (red.), Slachtoffers, politie en justitie. Een nationale slachtofferenquête en slachtofferanalyse als basis voor de optimalisering van de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van politie en justitie, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, Brussel, D.W.T.C., 1998, 347p.
 • Hebberecht, P., La nuova politica federale Belga di prevenzione della criminalità, in: Dei delitti e delle pene,1998, 2, 103-126.
 • Hebberecht, P., La prévention policière en Belgique: un laboratoire pour le développement d'un état de sécurité, in: Y. Cartuyvels, F. Digneffe, A. Pires, e.a. (eds.), Police, Politique et Justice au bord du futur. Mélanges pour et avec L. Van Outrive, Paris, L'Harmattan, 1998, 235-245.
 • Hebberecht, P. en Tuteleers, P., Parcours transfrontaliers en matière de drogue. Paris, Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, 1998.
 • Hebberecht, P., Van preventiecontract tot veiligheid - en samenlevingscontract… of de logica van een veiligheidsstaat, in: Panopticon, 1997, 18, 2, 101-110.
 • Cazaux, G. en Hebberecht, P., Integrale veiligheid, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1997, 233p.
 • Hebberecht, P., Minorities, crime and criminal justice in Belgium, in: Haen Marschall, I. (ed.), Minorities, migrants and crime: diversity, similarity across Europe and the United States, London, Sage, 1997, 151-174.
 • Hebberecht, P., Colle, P., Feys, J. en Van Hoorebeeck, B., Les effets de la politique d'aide aux victimes en Belgique sur les victimes de délits patrimoniaux et de violence: résultats d'une enquête de victimation dans quatre quartiers de la ville de Gand, in: Cahiers médico-sociaux, 1997, 41, 257-266.
 • Hebberecht, P., La nouvelle politique fédérale belge de prévention de la criminalité, in: Hebberecht, P. et Sack, Fritz (red.), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles stratégies, Paris, l'Harmattan, 101-128.
 • Hebberecht, P. et Sack, F., Les nouvelles formes de prévention en Europe. New forms of prevention in Europe, in : Hebberecht, P. et Sack, Fritz (red.), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles stratégies, Paris, l'Harmattan, 7-32.
 • Hebberecht, P. et Sack, F. (red.), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles stratégies, Paris, l'Harmattan, 1997, 256 p.
 • Hebberecht, P. en Tuteleers, P., Een intern evaluatiemodel voor projecten uit het Veiligheidscontract van de Stad Gent, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1997, Deel I, 210 p.; Deel 2, 436 p.
 • Hebberecht, P., Verleden en toekomst van de kritische criminologie. Besprekingsartikel van René van Swaaningen: European Critical Criminologies. A future for social justice’, Tijdschrift voor Criminologie, 1996, 38, 1, 81-88.
 • Hebberecht, P., Bovyn, M., Colle, P. en Lippens, R., Politie en criminaliteit in context, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1995.
 • Hebberecht, P. en Horvat, S., De zeevaart- en spoorwegpolitie, Brussel, Politeia, 1995.
 • Hebberecht, P., Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap bij Marokkaanse en Turkse migranten, in: Panopticon, 1994, 15, 6, 544-570.
 • Hebberecht, P., Het Vlaams Blok en de harde aanpak van criminaliteit, in: Panopticon, 1994, 15, 5, 397-401.
 • Hebberecht, P. en Horvat, S., De zeevaart- en spoorwegpolitie, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1994, 162 p.
 • Hebberecht, P., Philippeth, K., Begeleiding en evaluatie van preventieve pilootprojecten, Brussel, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1993, 194 p.
 • Hebberecht, P., m.m.v. Caudron, Ben, Colle, Peter, Deduytsche, Katrien, Hofman, Hans, Philippeth, Koen, Scheerlinck, Anne en Verbeken, Tom, Een globaal veiligheidsbeleid in stedelijke gemeenten met een grote concentratie aan migranten, Brussel, Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, 1993, 190 p.
 • Hebberecht, P., The State of Knowledge in Belgium, in: Robert, Ph. (ed.), Crime and Prevention Policy, Freiburg, Eigenverlag Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht, 1993, 127-134.
 • Hebberecht, P., De rijkswacht en de migranten. Inleidende Rede Opening Academiejaar 1992-1993, Brussel, Koninklijke Rijkswachtschool, 1992, 14 p.
 • Hebberecht, P., Het preventiebeleid inzake criminaliteit, in: Fatik, 1992, 11, 50, 47-49.
 • Hebberecht, P., Hofman, H., De onveiligheid in stadsbuurten, in: Welzijnwerk/Kroniek, 1992, 16, 157, 20-25.
 • Hebberecht, P., Hofman, H., Philippeth, K., Colle, P., m.m.v. Caudron, B., De Decker, P., Deduytsche, K., Buurt en criminaliteit. Een buurtgericht onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid en preventie, Brugge, Vanden Broele, 1992, 260 p.
 • Hebberecht, P., Woord vooraf. Themanummer Stad en Criminaliteit, in: Panopticon, 1991, 6, 505-507.
 • Hebberecht, P., Migranten en criminaliteit. Kanttekeningen bij de rapporten van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, in: Panopticon, 1991, 3, 231-220.
 • Hebberecht, P., Bilan des connaissances en Belgique, in: Robert, Ph. (red.), Les politiques de prévention de la délinquance. A l’aune de la recherche, Paris, l’Harmattan, 1991, 130-137.
 • Hebberecht, P., Criminalisation et décriminalisation du comportement sexuel, in: Digneffe, Françoise (dir.), Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale. En hommage au Professeur Christian Debuyst, Liège-Bruxelles, Pierre Mardaga, 1990, 241-249.
 • Hebberecht, P., Het nieuwe realisme in de Britse kritische criminologie, in: Panopticon, 1990, 2, 189-198.
 • Hebberecht, P., Het Belgisch politioneel preventiebeleid, in: Eliaerts, Ch., Enhus, E. en R. Senden (eds.), Politie in beweging. Bijdrage tot de discussie over de politie van morgen, Antwerpen/Arnhem, Kluwer/Gouda Quint, 1990, 81-88.

1978-1989

 • Hebberecht, P., Janssen, Ch. en J. Vervaele, Congrès du centenaire du code pénal des Pays-Bas, in: Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1989, 2, 157-178.
 • Hebberecht, P., De Belgische politionele preventie van criminaliteit, in: Eliaerts, Ch. (red.), Actuele Politievraagstukken, Brussel, Universitaire Pers V.U.B., 1989, 291-298.
 • Hebberecht, P., Vreemdelingencriminaliteit: een sociaal product van economische en politieke marginalisering en selectieve marginalisering, in: Calewaert, W. (red.), Culturele identiteit en wederzijds begrip, Antwerpen, Unesco-centrum Vlaanderen, 1988.
 • Hebberecht, P., Kritische kanttekeningen bij het Belgisch beleid ter preventie van criminaliteit, in: Panopticon, 1988, 5, 449-456.
 • Hebberecht, P., Janssen, Ch. en J. Vervaele, 100 jaar Nederlands strafrecht, in: Panopticon, 1988, 8, 5-6, 552-571.
 • Hebberecht, P., Lippens, R. en H. Hofman, Aanvullend rapport ‘onveiligheid-criminaliteit-burgerwacht, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1987.
 • Hebberecht, P., Lippens, R. en E. Pelfrene, Eindrapport onderzoeksproject ‘onveiligheid-criminaliteit-burgerwacht’, Gent, Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie, 1986.
 • Hebberecht, P., Het vijfde internationaal symposium over victimologie, in: Panopticon, 1986, 1, 102-105.
 • Hebberecht, P., Les processus de criminalisation primaire, in: Déviance et Société, 1985, 9, 1, 59-77.
 • Hebberecht, P., Strafrecht en maatschappij, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1985, 2, 93-119.
 • Hebberecht, P., Primaire kriminaliseringsprocessen. Een overzicht van de theorieën over het ontstaan en de evolutie van strafwetten, in: Panopticon, 1985, 2, 186-193.
 • Hebberecht, P., Het ontstaan van strafrechtsnormen, in: Actualités Criminologiques de l’U.L.B., Bruxelles, 1984, 154-170.
 • Hebberecht, P., De kriminologische wetenschap en de studie van de primaire kriminaliseringsprocessen. Een overzicht en bespreking van het theoretisch en empirisch onderzoek van de primaire kriminaliseringsprocessen, Doctoraalscriptie Criminologie, Gent, School voor Criminologie, 1984.
 • Hebberecht, P., De kriminologische wetenschap en de studie van primaire kriminaliseringsprocessen, in: Bouckaert, B., Hebberecht, P., Vandenbossche, D. en F. Van Dun, (eds.), Liber Amicorum Willy Calewaert, Recht en Criminaliteit, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 153-176.
 • Hebberecht, P., Criminaliteit en onveiligheid, in: Coenegrachts, K. en K. Van Cauwenberghe (red.), Een bed voor meer dan één nacht, Deventer, Van loghum Slaterus, 1983, 87-98.
 • Hebberecht, P., De tiende conferentie van de ‘European Group for the study of deviance and social control’, in: Panopticon, 1982, 6, 575-577.
 • Eliaerts, Ch., Hebberecht, P. en P. Ponsaers, Overzicht van de in de periode 1970 tot 1980 in voorbereiding zijnde, lopende of afgesloten criminologische onderzoeken in het Nederlandstalig deel van België, in: Panopticon, 1982, 2, 175-182; 1982, 3, 263-268; 1982, 4, 377-383; 1982, 6, 574-575.
 • Hebberecht, P., De achtste conferentie van de ‘European Group for the study of deviance and social control’, in: Panopticon, 1981, 2, 179-182.
 • Hebberecht, P., De vijfde Belgische Dagen voor Criminologie: criminologie en vorming van het personeel in de strafrechtsbedeling, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1980, 4, 422-423.
 • Hebberecht, P., De vijfde Belgische Dagen voor Criminologie: criminologie en vorming van het personeel in de strafrechtsbedeling, in: Panopticon, 1980, 6, 490-494.
 • Hebberecht, P., De kritische criminologie van Taylor, Walton en Young, in: Excerpta Criminologica, 1980, 2, 1-24.
 • Hebberecht, P., Compte rendu de la discussion qui a suivi l’exposé de M. l’avocat général Brosens, lors de la séance de l’Union de droit pénal, tenue à Anvers le 17 novembre 1878, in: Revue de droit pénal et de criminologie, 1979, mai, 455-457.
 • Hebberecht, P., Zesde bijeenkomst ‘European group for the study of deviance and social control’, Bremen, September 1978, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1979, 1, 85-88.

bron: Publicaties Hebberecht Patrick. Patrick Hebberedht. Onderzoeksgroep Criminologie & Rechtssociologie Universiteit Gent, http://www.law.ugent.be/crim/OCR/publicaties_nl.html#Patrick_Hebberecht, geraadpleegd op 27 december 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.