Publicaties Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid

Tijdschriftartikels

PLEYSIER, S. (2008). 'Integrale veiligheid' als dogma? Grenzen aan het heersende veiligheidsdiscours. Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 1, 34-46.
DE PAUW, E. (2008). Signalement: Een opleiding voor veiligheid. Integratie en standaardisatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen. Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 1, 47-51.
DE PAUW, E. & S. PLEYSIER (2008). Schuilt in ieder gamer een moordenaar? Videospelletjes als evidente zondebok. Crimelink, 1, 1, 16-19.
PLEYSIER, S. (2008). Prévention des cambriolages et sentiment d'insécurité. Des effets manifestes et latents des conseils techno-préventifs. Private Veiligheid - Sécurité Privée,36 39-42.
PLEYSIER, S. (2008). Prévention des cambriolages et sentiment d'insécurité. Des effets manifestes et latents des conseils techno-préventifs. Le Journal de la Police, février 2008, 25-27.
PLEYSIER, S. (2008). Inbraakpreventie en onveiligheidsgevoelens. Manifeste en latente effecten van technopreventief advies. Het Politiejournaal, februari 2008, 25-27.
PLEYSIER, S. (2008). Boekbespreking 'Interpreting Fear, Crime, Risk and Unsafety'. Panopticon, JG 2008, 1, 78-81.
PLEYSIER, S. (2007). De modetermen voorbij. Reflecties over een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Politiejournaal-Politieofficier, 9, november 2007, 15-22.
PLEYSIER, S. (2007). Une politique locale de sécurité intégrale. Quelques réflexions sur les tendances actuelles. Le Journal de la Police, 9, novembre 2007, 15-22.
DE PAUW, E. (2007). Boekbespreking 'Basisboek Integrale Veiligheid'. Panopticon, JG 2007, 3, 81-84.
PLEYSIER, S. (2007). Waarden, normen en straatgeweld. Veiligheidsnieuws, nr. 157, 45-46.
PLEYSIER, S. & B. WYDOOGHE (2006). Dansen op de vulkaan. Over geweld in films & games. De gids op maatschappelijk gebied, 97, 9, 3-11.
PLEYSIER, S. & B. WYDOOGHE (2006). Geweld in films & games. CineMagie, 257, winter 2006, 4-10.
DEKLERCK, J. (2006). Onveiligheid integraal aanpakken: de 'preventiepiramide'. Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 3, 19-37.
PLEYSIER, S. & J. DEKLERCK (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 1, 5-20.
PLEYSIER, S. & H. VERZELE (2006). Cameratoezicht in de publieke ruimte: focus op realisme! Politiejournaal-Politieofficier, 3, maart 2006, 19-21.
PLEYSIER, S. & H. VERZELE (2006). Vidéosurveillance dans l’espace publique : zoom sur le réalisme! Le Journal de la Police, 3, mars 2006, 19-21.
PLEYSIER, S. & H. VERZELE (2006). Vidéosurveillance dans l’espace publique : zoom sur le réalisme! Private Veiligheid - Sécurité Privée, 28, 24-27.

Boeken en bijdragen in boeken

PAUWELS, L. & S. PLEYSIER (2008). Victimes de délinquence et insécurité: Les enquêtes en Belgique et aux Pays-Bas. In: ZAUBERMAN, R. (Ed.). Victimation et Insécurité en Europe. Un bilan des enquêtes et de leurs usages. pp. 41-65. Paris: L'Harmattan.
DE PAUW, E., S. PLEYSIER, J. VAN LOOY & R. SOETAERT (2008)(Eds.). Jongeren en Gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven: Acco, ca. 192 p.
DE PAUW, E. & S. PLEYSIER (2008). De effecten van games onderzocht. In: DE PAUW, E., S. PLEYSIER, J. VAN LOOY & R. SOETAERT (Eds.). Jongeren en Gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. pp. 21-64. Leuven: Acco.
DE PAUW, E. & S. PLEYSIER (2008). Games en nieuwe sociale netwerken. In: DE PAUW, E., S. PLEYSIER, J. VAN LOOY & R. SOETAERT (Eds.). Jongeren en Gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. pp. 65-114. Leuven: Acco.
PLEYSIER, S. & B.WYDOOGHE (2007)(Eds.). Game Over? Over game- en filmgeweld, angst en onzekerheid. Antwerpen:Garant, 247 p.
PLEYSIER, S. & B. WYDOOGHE (2007). Dansen op de vulkaan. Over geweld in films en games. In: PLEYSIER, S. & B.WYDOOGHE (Eds.). Game Over? Over game- en filmgeweld, angst en onzekerheid. pp. 15-22. Antwerpen:Garant.
PLEYSIER, S. (2007). Een lokaal, integraal veiligheidsbeleid: enkele reflecties. In: Wegwijs in Veiligheid. Een brochure samengesteld en uitgegeven in opdracht van het West-Vlaamse Provinciale Veiligheidsoverleg. pp. 21-31. Brugge: Grafische Dienst Provincie West-Vlaanderen.
LACOMBE, L. & L. VAN DER VORST (2005)(Eds.). Grenzen: begripvolle grenzen - grenzen aan begrip. Verslagboek van het Congres Jongerenhulpverlening (22-23/04/05), IPSOC-Bijscholing i.s.m. CVO-VSPW Kortrijk en het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid. Kortrijk: IPSOC-Bijscholing, 216 p.

Onderzoeksrapporten

SYMONS, L., J. DEKLERCK, D. GELDERS, S. PLEYSIER & G. BOUCKAERT (2008). Tevredenheid en effectiviteit van technopreventief advies. Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. Leuven/Kortrijk: LINC/School voor Massacommunicatieresearch/Instituut voor de Overheid/EMV.
DE PAUW, E., N. DE SCHEEMAEKER, S. PLEYSIER & L. VANDERVORST (2008). Diversiteit bij voetbalclubs uit de eerste klasse en de KBVB. Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. Kortrijk: EMV.
WYDOOGHE, B. (2008). Game on! We krijgen er niet genoeg van. viWTA Dossier n°14, in opdracht van het viWTA.
DE PAUW, E., S. PLEYSIER, J. VAN LOOY, J. BOURGONJON, K. RUTTEN, S. VANHOOREN & R. SOETAERT (2008). Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtstudie. Onderzoeksrapport in opdracht van het viWTA.
DE PAUW, E., J. DEKLERCK, L. DE MEY, D. KAMINSKI, S. PLEYSIER & L. VAN DER VORST (2007). Een opleiding voor veiligheid. Integratie en standaardisatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen. Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. Leuven/Kortrijk: KULeuven/UCL/EMV.
PLEYSIER, S. (2006). De federale politieprioriteiten gepeild. Een verkenning van alternatieve meetinstrumenten voor een bevolkingsbevraging van federale politieprioriteiten. Kortrijk: EMV.
CSINCSAK, M., J. DEKLERCK, G. FRANSSEN, S. PLEYSIER & L. VAN DER VORST (2005). Overlast in parken. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones binnen de politiezone VLAS. Kortrijk: EMV.

Congresbijdragen

PLEYSIER, S., G. VERVAEKE & J. GOETHALS (2008). The ‘fear of crime’ sponge: A test of the ‘absorbing qualities’ of traditional FOC instruments. Paper presented at the European Society of Criminology Conference, Edinburgh, 2-5 September 2008. Abstract p. 142.
PLEYSIER, S., L. PAUWELS, G. VERVAEKE & J. GOETHALS (2008). Crime and victim surveys in perspective - Understanding, reducing and measuring survey error. Paper presented at the International Society of Criminology Conference, Barcelona, 20-25 July 2008.
DE PAUW, E. (2008). Stealing cars, robbing banks, beating people: effects of playing violent videogames. Paper presented at the European Society of Criminology Conference, Edinburgh, 2-5 September 2008. Abstract p. 45.
DE PAUW, E. (2008). Virtual Reality! Disorder in online communities and videogames. Paper presented at the International Society of Criminology Conference, Barcelona, 20-25 July 2008. Abstract pp. 375-376.
PLEYSIER, S. & E. DE PAUW (2008). Game on! Over gamen als sociaal gebeuren. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, 29 mei 2008, Leuven. Abstract p. 81.
DE PAUW, E. (2008). Game on! Over gamen als sociaal gebeuren… Paper gepresenteerd op Apestaartjaren 2.0, Studiedag over Jongeren en nieuwe media, 6 maart 2008, Gent.
DE PAUW, E. (2008). Op zoek naar een geïntegreerde veiligheidsopleiding… Paper gepresenteerd op het 1ste Criminologisch forum VVC, 8 februari 2008, Gent.
PAUWELS, L. & S. PLEYSIER (2008). Self-report studies in Belgium and the Netherlands, Conference Paper Gern WP7, Paris, January 15th - 18th 2008.
PLEYSIER, S. & E. DE PAUW (2007). Onderzoeksluik: effecten. Paper gepresenteerd op de studiedag 'U play 2? Gaming: uitdagingen voor een beleid van vandaag en morgen', 14 november 2007, Groep T Leuven.
DE PAUW, E. (2007). Nieuwe sociale netwerken. Paper gepresenteerd op de studiedag 'U play 2? Gaming: uitdagingen voor een beleid van vandaag en morgen', 14 november 2007, Groep T Leuven.
PLEYSIER, S. & B. WYDOOGHE (2007). Stuck in the middle. The thin line between virtual and real violence. Paper presented at the British Society of Criminology (BSC) Conference, 18-20 September 2007, London School of Economics.
DE PAUW, E. (2007). In search of a community safety profession. Paper presented at the British Society of Criminology (BSC) Conference, 18-20 September 2007, London School of Economics.
DE PAUW, E. (2007), Beyond the magic circle: playing online games is a social event which can help people to develop social skills. Paper presented at the one-to-one discussions ITEM-meeting, 6th October, Kopergietery Ghent.
PLEYSIER, S. & B. WYDOOGHE (2007). Dansen op de vulkaan. Over geweld in films en games. Paper gepresenteerd op het Congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), 14 juni 2007, Universiteit Leiden.
DE PAUW, E. (2007). Criminologische reflectie bij het ontwerp van een geïntegreerde opleiding ter voorbereiding op een toezichthoudende veiligheidsfunctie. Paper gepresenteerd op het Congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), 14 juni 2007, Universiteit Leiden.
PAUWELS, L. & S. PLEYSIER (2007). Crime Victim and Insecurity Surveys in Belgium and the Netherlands, Conference Paper Gern WP7, Barcelona, March 15th - 17th 2007.
PLEYSIER, S. & J. DEKLERCK (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomen. Paper gepresenteerd op het Congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), 23 juni 2006, Universiteit Leiden.

Opiniestukken

PLEYSIER, S. & P. RAES (2006). Waarden, normen en straatgeweld. De Morgen, 9 mei 2006.
PLEYSIER, S. & H. VERZELE (2006). Cameratoezicht: inzoomen op een actueel debat. De Morgen, 3 januari 2006.

Meer informatie

Indien u meer informatie over boven vermelde werken verwijs ik u door via deze link

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.