Preventiedienst Blankenberge

Stad Blankenberge - Preventiedienst

Algemene informatie

Adres: j.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge

tel.: 050 43 57 32
fax: 050 42 90 29
website: www.blankenberge.be
e-mail: eb.egrebneknalb|tsneideitneverp#eb.egrebneknalb|tsneideitneverp

Contactpersonen

De heer Ludo Monset (Burgemeester)
J F Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
Mevrouw Sandra Demeulenaere (Preventieambtenaar)
De heer Wouter Lapeirre (Criminoloog)
Scarphoutdreef 1
8370 Blankenberge

Werking

Algemeen:

Preventie van druggebruik (Drugsoverlegplatform, workshops, …)t.b.v. lager en secundair onderwijs.
Ontwikkeling van veiligheidsanalyses.
Geweldpreventie, inbraakpreventie, verkeersveiligheid. Preventie van voertuigcriminaliteit. Preventie van gauw- en winkeldiefstallen. Preventief toezicht. Preventieve toezicht rond milieuzaken. Opstellen van een sociale kaart voor Blankenberge. Ondersteuning slachtofferbejegening.
Aanwezige disciplines:
3 Maatschappelijk assistenten, 1 criminoloog, 6 gemeenschapswachten en 1 startbaner verkeersveiligheid.
Beroepskrachten: 11
Taal : Nederlands
Werkingsgebied:
Blankenberge en deelgemeenten.

- Vast Secretariaat voor Preventiebeleid (VSP), Provincie West-Vlaanderen, Lokale politie Blankenberge-Zuienkerke, OCMW, Onderwijssector en Kustactieplan.
Juridisch statuut

Overheidsdienst

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.