Politionele Veiligheid

Geïntegreerde politie

geschreven door Caitlin Demuynck

De Belgische politie is opgedeeld in 2 niveaus: het federale niveau en het lokale niveau. Beiden werken autonoom en zijn afhankelijk van hun eigen overheden maar tussen beiden is er wel een functionele band.
Enerzijds heb je op het federale niveau de federale politie, die de gespecialiseerde functies verzekert. Ze verzekert ook “bovenlokale” opdrachten en geeft steun aan de lokale politie.
Anderzijds heb je op het lokale niveau de lokale politie die gevormd wordt door de politiezones. Een politiezone bestaat uit één of meer gemeenten. De lokale politie staat in voor de basispolitiezorg.

Beide niveaus voeren opdrachten uit van zowel bestuurlijk politie als gerechtelijke politie. De taken van bestuurlijke politie zijn preventief van aard. Het gaat hier om verkeersregeling, ordehandhaving bij manifestaties… De taken van gerechtelijke politie zijn repressief van aard. Het gaat om opdrachten die uitgevoerd worden wanneer een misdrijf is gepleegd, zoals vaststelling van misdrijven, opsporen en aanhouden van daders…

Federale politie

Lokale politie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.