Paul Ponsaers
paulponsaers.jpg

Curriculum Vitae Paul Ponsaers1

Dr. Paul Ponsaers
Functie: Hoogleraar in de criminologie en rechtssociologie (UGent)

Curriculum2

Paul Ponsaers (°13 maart 1952) is als voltijds Hoogleraar in de vakgebieden Criminologie en Rechtssociologie verbonden aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht & Criminologie. Hij is licentiaat in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Hij startte zijn wetenschappelijke loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven. Na een journalistieke periode bij het dagblad "De Morgen" werkte hij als hoofddocent Rechtssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naderhand was hij gedurende een tiental jaar als afdelingshoofd werkzaam bij de dienst Politiebeleidsondersteuning, eerst bij de Algemene Rijkspolitie (Binnenlandse Zaken), later bij de Algemene Politiesteundienst. Daar startte hij een aantal grootschalige wetenschappelijke projecten op, o.m. de politiële geregistreerde criminaliteitsstatistieken en de veiligheidsmonitor. Sinds '98 is hij verbonden aan de UGent. Hij doceert er in de domeinen van de Politiewetenschappen, de Rechtssociologie en Methoden en Technieken van het criminologisch onderzoek. Paul Ponsaers is co-directeur van de interuniversitaire "Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse", promotor van de associatieonderzoeksgroep "Governance of Security" en voorzitter van het "Centrum voor Politiestudies". Hij is lid van het internationaal GERN-netwerk (Parijs). In dit kader is hij lid van de stuurgroep van het EU-project CRIMPREV in het kader van het zesde EU kaderprogramma. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van het WODC (Justitie, Nederland). Hij is redactielid van de tijdschriften "Panopticon" (Maklu), "Cahiers Integrale Veiligheid" (Politeia), "Cahiers Politiestudies" (Politeia-CPS), "Orde van de Dag" (Kluwer) en van de publicatiereeks "Het Groene Gras" (Boom Juridische Uitgevers). Hij specialiseert zich op de domeinen van"politiestudies", "financieel-economische criminaliteit", "criminaliteitsanalyse" en "veiligheidsbeleid". Omtrent deze thema's publiceerde hij talrijke artikels en (bijdragen in) boeken in nationale en internationale tijdschriften en reeksen. Een uitgebreide bibliografie vindt u hier.

Contactgegevens

Tel: +32(0)9 264.69.59
Fax: +32(0)9 264.69.88
E-mail: eB.tneGU|sreasnoP.luaP#eB.tneGU|sreasnoP.luaP
Contactadres: Universiteitstraat 4, 9000 B-Gent

Hoe ik hem op het spoor kwam

Ik vond Ponsaers in de uitgebreide bibliografie uit de tekst van Stefaan Pleysier waarmee ik heb gewerkt gedurende deze hele wiki-opdracht.

Drie hypothetische vragen
  • U werkt veel in Nederland, merkt u veel verschillen op in hoe er met veiligheid wordt omgegaan in België-Nederland?
  • Denkt u dat de Europese Unie genoeg initiatieven neemt om Integrale Veiligheid te kunnen garanderen?
  • Geeft u het liefst les of bent u liever in het werkveld actief?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.