Onveiligheid en etnische herkomst: de stereotypering voorbij

Algemeen1

Dit artikel komt uit het tijdschrift Panopticon dat werd opgericht in 1980. Het is een tijdschrift dat artikels bevat rond strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. Het tijdschrift is vandaag één van het grootst en ruimst verspreide Nederlandstalige vaktijdschrift.
Het artikel werd geschreven door twee auteurs, nl. Johan Ackaert en Maarten Van Craen. In het artikel zelf wordt er geen informatie noch standpunten van de auteurs gegeven. De tekst is een objectieve weergave van de gegevens die ze verzameld hebben. Wanneer ik verdere informatie opzoek over de auteurs, kom ik te weten dat Johan Ackaert doctor is in de sociale wetenschappen en onderzoek doet naar de gangbare processen en praktijken in de lokale politiek. Maarten Van Craen is lid van het onderzoeks- en opleidingsinstituut gedragswetenschappen van UHasselt. Samen schreven ze ook twee boeken, ‘De veiligheidsscan: veiligheidsscan voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid’ en ‘Voorbij wij en zij?: de sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen de meetlat. Verder schreven ze allebei verscheidene artikels in tijdschriften zoals Panopticon, Sociaal, Samenleving en politiek, Politiejournaal…
De tekst is voldoende gestructureerd door middel van tussentitels. Men begint met een situering, waarom dit onderzoek plaatsvond… Men eindigt met een besluit waarin alles nog eens kort samengevat staat. Helemaal achteraan heb je dan de literatuurlijst. Een ander iets dat zeer handig is, is dat de voetnoten onderaan worden opgenomen. Zo kan je wanneer men verwijst naar iets, zonder je pagina om te slaan, zien naar wat verwezen wordt.

Powerpoint

Powerpoint Caitlin Demuynck

Statistieken2

Op het internet zijn er verschillende statistieken te vinden rond het onderwerp waarmee we bezig zijn. Zo vond ik op de site van de Vlaamse overheid een statistiek over het onveiligheidsgevoel in Vlaanderen. Op de site van de Federale overheid een statistiek die een samenvatting maakte van de cijfergegevens die het Laatste Nieuws en de Standaard verzameld hadden rond onveiligheid. Ik vond er ook cijfergegevens die de criminaliteitsgraad per gewest en België aantoonde. Hier maakt ik een nieuwe tabel van door enkel de cijfergegevens van het Vlaamse en Waalse gewest te behouden.

Excel-tabel criminaliteitsgraad per gewest

Werkdocument

Werkdocument Caitlin Demuynck

Organisatie

zie CAW-en-jeudzorg-Middenkust

Specialisten

zie Mark Elchardus en Johan Goethals

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.