Laurette Onkelinx
flickr:3160157233

Ze heeft samen met het College van Procureurs-generaal een Gemeenschappelijke Omzendbrief betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld opgesteld. Op 1 maart 2006 te Brussel, toen was ze minister van Justitie gedurende de periode 2003-2007. Toen liep niet alles van een leien dakje, ze kreeg veel kritiek bijvoorbeeld na de ontsnapping van 28 gedetineerden in Dendermonde en in de ganse Hoxha-affaire. Ik ben haar op het spoor gekomen doordat er in het artikel werd verwezen naar deze omzendbrief. Nu is ze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ook bij de regering onder premier Van Rompuy.

Link: http://www.cawdekempen.be/COL_4-2006.pdf

Contactgegevens:

Laurette Onkelinx,
Handelsstraat 76-80, 1040 Brussel
eb.xnilekno-etterual|ofni#eb.xnilekno-etterual|ofni

Vragen die ik zou willen stellen:

- Vanwaar kwam het initiatief om de omzendbrieven te schrijven inzake partnergeweld?
- Waarop hebben jullie zich gebaseerd bij het schrijven van de omzendbrief?
- Welke actoren kunnen volgens jou ingeschakeld worden voor dit probleem?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.