Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
(in het Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD,
in het Frans: Organisation de coopération et de développement économiques.)
is een samenwerkingsverband van 30 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

flickr:3162629487

S.n., 'Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling', wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_Economische_Samenwerking_en_Ontwikkeling, geraadpleegd op 3 januari 2009

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, ‘for a better world economy, OECD, http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html, geraadpleegd op 3 januari 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.