Nationaal Actieplan Inzake De Strijd Tegen Partnergeweld 2006 - 2007

Het Nationaal Actieplan Inzake De Strijd Tegen Partnergeweld is een samenwerking tussen de bevoegde ministers:

Federaal Minister van Gelijke Kansen (verantwoordelijke)
• Federaal Minister van Justitie
• Federaal Minister van Binnenlandse Zaken
Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (verantwoordelijke)
• Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap
• Minister van Cultuur, de Audiovisuele sector en Jeugd van de Franse Gemeenschap
• Minister van Kinderwelzijn, Jeugdwerking en Gezondheid van de Franse Gemeenschap
• Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie
• Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap
• Minister van Werk, Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap
• Vlaams Minister van Gelijke Kansen
• Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
• Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
• Minister van Gelijke Kansen van het Waalse Gewest
• Minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijke Kansen van het Waalse Gewest
• Minister van Werk van het Waalse Gewest
• Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Goedgekeurd op 13 juli 2005

Uitgever:

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, te Brussel

Website

www.igvm.fgov.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.