Mark Elchardus
1399.jpg

Mark Elchardus1 , geboren op 28 november 1946, is Vlaams hoogleraar sociologie en voorzitter van de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert algemene sociologie, klassieke sociologische auteurs en cultuursociologie. Hij is ook lid van de onderzoeksgroep TOR. Zijn onderzoek is gericht op de sociologie van de tijdsordening en de cultuursociologie. Momenteel spitst zijn onderzoek binnen de sociologie van de tijdsordening zich toe op de ordening van de levensloop. Hierbij kijkt hij naar de recente ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en denkwijzen in verschillende domeinen. Hij kijkt hierbij naar de rol van de media en het onderwijs waarbij de gevolgen van zo’n ontwikkelingen voor de politiek en het sociaal beleid bestudeerd worden. Over deze onderwerpen publiceert Elchardus en wordt hij ook regelmatig gevraagd om als commentator in televisieprogramma’s en kranten recente ontwikkelingen te duiden. Hij publiceerde al zo’n 250 artikels, hoofdstukken en rapporten. Daarnaast is hij redacteur van 13 boeken en auteur of coauteur van 16 boeken. Elchardus is ook geëngageerd in het maatschappelijk middenveld, zo is hij voorzitter van het Fonds P&V tegen de uitsluiting van jongeren. Daarnaast wordt hij ook beschouwd als één van de ideologen van de SP.A. Hij staat ook aan de basis van enkele boeken, zoals ‘De symbolische samenleving’, ‘Het grootste geluk’ en ‘Jongeren in cijfers en letters: bevindingen uit de JOP-monitor 1’, ‘De dramademocratie’…

Wat ik zou vragen als ik Elchardus Mark zou tegenkomen:
- Waarom koos u ervoor om sociologie te doceren?
- Wat vindt u ervan dat u als één van de ideologen van de SP.A wordt gezien?
- Wat vindt u van de huidige politieke toestand in ons land?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.