LINC

Het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)

LINC groepeert sinds 1 januari 2007 een vijftigtal professoren, assistenten en onderzoeksmedewerkers die betrokken zijn aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leuven.
LINC wil de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijke onderzoek in combinatie met een stevige maatschappelijke betrokkenheid verder zetten. Dit krijgt gestalte in fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 10 onderzoekslijnen.1

Onderzoekslijnen2

Het onderzoek binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) wordt gestructureerd binnen tien onderzoekslijnen. Een onderzoekslijn bestaat uit één coördinator, die verantwoordelijk is voor het onderzoek binnen de onderzoekslijn, andere professoren, onderwijs- en onderzoeksassistenten en vrijwillig medewerkers. Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoekslijnen binnen LINC. Voor een overzicht van de afgelopen en de lopende onderzoeksprojecten binnen een onderzoekslijn, dient u op deze link te klikken.

Politieke criminaliteit, mensenrechten en menselijke veiligheid Parmentier Stephan
Georganiseerde misdaad, drugs en terrorisme Paoli Letizia
Jeugddelinquentie en preventie Deklerck Johan
Slachtoffers en slachtofferbeleid Hutsebaut Frank
Herstelrecht Aertsen Ivo
Straffen en maatregelen Goethals Johan
Politie en Justitie Van Daele Dirk
Strafrechtelijk beleid en management Maesschalk Jeroen
Persoonsgerichte criminologie Vervaeke Geert
Forensische geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening Bogaerts Stefan

Logo LINC3

flickr:3152900957

Contactgegevens

Leuvens Instituut voor Criminologie
Hooverplein 10, B-3000 Leuven
Tel: (+32) (0)16/32.53.00
Fax: (+32) (0)16/32.54.63
E-mail: eb.nevueluk.wal|cnil#eb.nevueluk.wal|cnil
Website: http://www.law.kuleuven.be/linc

Bron

VIVIJS S. Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/linc/index.html, 15-12-2008, geraadpleegd op 31 december 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.