Johan Goethals

Contactgegevens

johangoethals.jpg

Tel: 016/32.52.67
Fax: 016/32.54.63
E-mail: eb.nevueluk.wal|slahteoG.nahoJ#eb.nevueluk.wal|slahteoG.nahoJ

Algemeen

Johan Goethals studeerde psychologische en criminologische wetenschappen aan de universiteit van Leuven. Vandaag heeft hij zelf les aan de K.U.Leuven. Hij is ook lid van de hoofdredactie van Panopticon, de deelredactie Methodologie van Panopticon en de redactie van de reeks Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtpleging.

Wat ik zou vragen als ik Goethals Johan zou tegenkomen:
- Waarom koos u ervoor om u op het domein van de criminologie toe te spitsen?
- U schreef een boek over Dutroux en de doodstraf, bent u nooit bang voor negatieve reacties op uw publicaties?
- Hoe lang zit u gemiddeld aan een onderzoek die aan een boek voorafgaat?

Publicatielijst vanaf 20001

Artikels in internationaal of nationaal gereviewde tijdschriften
GROENEN, A. en GOETHALS, J. “Onderzoek naar de beleving van overlast in Leuven”, Panopticon, 2006, 75-86.
PLEYSIER, S., PAUWELS, L., VERVAEKE, G. & GOETHALS, J., “Temporal invariance in repeated cross-sectional ‘fear of crime research’”, International Review of Victimology, 2006, 273-292.
GOETHALS, J. en MAES, E., “Voorwaardelijke invrijheidsstelling – Nederland en België door een criminologische bril”, Tijdschrift voor Criminologie, 2005, 30-41.
STIJNEN, D. en GOETHALS, J., “Risicotaxatie bij seksuele delinquenten: een overzicht in vogelvlucht”, Panopticon, 2005, 30-44.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., “Onveiligheidsgevoelens op de campus. Triggers in de fysieke omgeving leiden tot angst voor criminaliteit”, Panopticon, 2004, 41-59.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G., en GOETHALS, J., ‘Cross-cultural invariance and gender bias when measuring ‘fear of crime’, International Review of Victimology, 2004, 245-260.
BOGAERTS, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., “A comparison of relational attitude and personality disorders in the explanation of child molestation”, Sexual Abuse. A Journal of Research and Treatment, 2004, 37-48.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G., GOETHALS, J., en PAUWELS, L., “Acquiescence’. Het meten en modelleren van volgzaamheid in twee gebalanceerde ‘angst voor criminaliteit’ schalen”, Panopticon, 2003, 547-562.
BOGAERTS, S., GOETHALS, J. en VERVAEKE, G., "Interpersoonlijke factoren bij de verklaring van pedoseksueel gedrag op grond van structurele equatiemodellen", Tijdschrift Klinische Psychologie, 2002, 37-51.
VAN BEEK, G., BOGAERTS, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., “De constructie en verantwoording van een kennistoets voor het politioneel verhoor”, Panopticon, 2001, 372-375.
BOGAERTS, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J. “Research on predictors for sexual delinquency”, European Journal on Criminal Policy and Research, 2000, 503-515.

Artikels in andere wetenschappelijke tijdschriften
GOETHALS, J., “Nieuwe ontwikkelingen binnen de criminologie. Evidence based criminology”, in L. BALLON et al. (ed.) Liber Amicorum Frans Vanistendael, Herentals, Knops Publishing, 2007, 177-182.
GOETHALS, J., “Een nieuwe kritische criminologie”, Panopticon, 2007,1-6.
GOETHALS, J. en ROBERT, L., "Een nieuwe interneringswet", Fatik. Tijdschrift voor
Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2007, afl. 114, 4-9.
GOETHALS, J., “What works? Evidence based non nonsense criminology?”, Panopticon, 2006, afl. 6, 1-6.
GOETHALS, J., “De justitiebarometer”, Panopticon, 2006, 70-76.
JACOBS, E., GOETHALS, J., VERTOMMEN, H. en VERVAEKE, G., “Beslissingsprocessen van personeelscolleges inzake advies over voorwaardelijke invrijheidstelling”, Winket, 2006 6-25.
JACOBS, E., GOETHALS, J., VERTOMMEN, H. en VERVAEKE, G., “Penitentiaire adviesverlening inzake voorwaardelijke invrijheidstelling”, Fatik, 2006, 9-19.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., “Hoe ‘representatief is de veiligheidsmonitor? Over de accuraatheid van telefonische surveys in Vlaanderen”, Panopticon, 2006, afl. 4, 107-114.
GOETHALS, J., VAN DAEL, E. en VAN CAMP, T., “Afstemming tussen politie, parket en hulpverlening in ‘crisis’situaties, Politiejournaal, 2005, afl. 6, 20-26.
GOETHALS, J., VAN DAEL, E. en VAN CAMP, T., “L’harmonisation entre la police et les services d’aide n’est pas problématique, le manque d’information bien », Le journal de la police. L’Officier de police, 2005, afl. 6, 20-26.
GOETHALS , J., WYSEUR, L. en VAN AERSCHOT, G., “Publieke opinieonderzoek omtrent Justitie: zinvol, maar voorzichtigheid geboden”, De Orde van de Dag, maart 2005, 21-26.
GROENEN, A. en GOETHALS, J., “Over overlast gesproken. Van spraakverwarring naar integrale aanpak”, Politiejournaal, 2005, afl. 3, 4-10.
GOETHALS, J. en VAN DAEL, E., “Afstemming van zorg in crisissituaties”, Alert, 2005, 31-40.
WYSEUR, L., SCHOFFELEN, J., G. VERVAEKE, S. PARMENTIER en J. GOETHALS, “Justitie onder de loep. De publieke opinie ten aanzien van justitie”, R.W., 2005, afl. 22, 841-850.
AERTSEN, I. en GOETHALS, J., “Het verpamperen voorbij. Het Vlaamse regeerakkoord 2004”, Panopticon, 2004, 1-4.
PLEYSIER, S., VERVAEKE G. en. GOETHALS, J., De cultuur van veiligheid. Openbaar bestuur. augustus 2004, 15.
PLEYSIER, S., WYSEUR, L., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., ‘Het onveiligheidsgevoel geëvalueerd. Criminaliteit als goede leermeester of slechte raadgever’, Samenleving en Politiek, 2003, 32-39.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., "De relatie tussen angst voor criminaliteit en leeftijd, breed maatschappelijk bekeken", Tijdschrift voor Welzijnswerk, 2002, nr. 242, 30-43.
HUTSEBAUT, F., GOETHALS, J. en VAN BEEK G., “Het strafrechtelijk beleid inzake seksueel geweld”, Panopticon, 2001, 376-380.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. GOETHALS, J., PEETERS C. en B. VERBEECK, “Over onveiligheid en onzekerheid”. Samenleving en Politiek, 2001, 2, 26-34.

Boeken
GOETHALS, J., Delinquentie en psychologie. Een inleiding in de criminologische psychologie, Leuven, Acco, 2007, 217p.
GOETHALS, J. et al., Justitie in vraag gesteld. Een kwalitatieve benadering vertrekkende vanuit de ‘justitiebarometer’, Gent, Academia Press, 2005, 362p.
GOETHALS, J., HUTSEBAUT; F. en VERVAEKE, G. (ed.), Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 425p.
BOGAERTS, S., GOETHALS, J., VERVAEKE, G. en SPAPENS, T., De verleiding uit onvermogen. Interpersoonlijke factoren en pedoseksualiteit, Leuven, Universitaire Pers, 2004, 259p.
PARMENTIER, S. et al., Justitie doorgelicht. De resultaten van de eerste Belgische “justitiebarometer”, Leuven-Luik-Brussel, Federaal Wetenschapsbeleid, 2004, 114p.
PARMENTIER, S. VERVAEKE, G., GOETHALS, J., e.a. Une radiographie de la justice. Les résultats du premier ‘baromètre de la justice’ en Belgique, Gent, Academia Press, 2004, 114 p.
VANDEVOORDE, W., GOETHALS, J. en NIEUWDORP, M., (ed.), Multidisciplinair forensisch onderzoek? Juridische en Wetenschappelijke aspecten. Brussel, Politeia, 2003. 485p.
VANDERHALLEN, M., VERVAEKE, G., VAN KOPPEN, J., en GOETHALS, J. (ed.), Much ado about crime. Chapters on psychology and law, Brussel, Politeia, 2003, 304p.
DAVIES, G., GOETHALS, J. et al. (ed.), De waarheid. Niets dan de waarheid. Over de verhouding tussen recht en psychologie. Brugge, Die Keure, 2003, 221p.
BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 517p.
PONSAERS, P, VERVAEKE, G & GOETHALS, J. (2001), De veiligheidsmonitor. Behoeftendetectie bij de bevolking, Brussel, Politeia, 135p.
CASSELMAN, J., GOETHALS, J., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., VERVAEKE, G. en WALGRAVE, L. (eds): Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 252p.

Bijdrage in verzamelwerken
GOETHALS, J., “Dutroux en de doodstraf. Over punitiviteit in Vlaanderen”, in J. GOETHALS et al. (ed.) Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk, Leuven, Universitaire Pers, 2006, 95-106.
GOETHALS, J., “Een toepassing in België: evaluatie van contracting”, in PONSAERS et al., 10 Miljoen klanten moet je verdienen. Bijdragen tot de evaluatie van politie en justitie, Brussel, CPS-Politeia, 2005, 233-248.
GOETHALS, J., “De voorwaardelijke invrijheidstelling. De burger aan het woord”, in F. VERBRUGGEN et al. (ed.) Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 399-418.
GOETHALS, J., “Criminologische wetenschappen na de BAMA-hervorming. Enkele reflecties”, in Vriendenboek Raf Verstegen, 2004, Brugge, Die Keure, 126-129.
JACOBS, E., GOETHALS, J., VERTOMMEN, H. en VERVAEKE, G., ‘Decision-making processes underlying recommendation decisions for conditional release’, in A. CSEREDERECKA et al., Forensic Psychology and Law, Facing the challenges of a changing world, Krakow, Institute of Forensic Publishers, 2004, 243-253.
VANDERHALLEN,, M., VERVAEKE, G., VAN KOPPEN, en GOETHALS, J., "Foreword", in VANDERHALLEN, M., VERVAEKE, G., VAN KOPPEN, J., en GOETHALS, J. (ed.), Much ado about crime. Chapters on psychology and law, Brussel, Politeia, 2003, 9-11.
GOETHALS, J., "Predictie van recidive", in VANDEVOORDE, W., GOETHALS, J. en NIEUWDORP, M., (ed.), Multidisciplinair forensisch onderzoek? Juridische en Wetenschappelijke aspecten. Brussel, Politeia, 2003, 489-504.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., Assessing measurement invariance in 'fear of crime' instruments, in M. VANDERHALLEN, G. VERVAEKE, P.J. VAN KOPPEN & J. GOETHALS (ed.) Much ado about crime: Chapters on psychology and law, Brussel, Politeia, 2003, 57-74.
BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., "Inleiding", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 9-12.
GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., "Inleiding Criminografische basisinformatie", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 131-137.
GOETHALS, J., PONSAERS, P., BEYENS, K., PAUWELS, L. en DEVROE, E., "Criminografisch onderzoek in België", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 137-188.
PLEYSIER, S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., "Het "onveiligheidsgevoel" onderzocht, in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 189-208.
GOETHALS, J. en BEYENS, K., "Het onderzoek naar de functionering van parketten, onderzoeks- en vonnisgerechten doorgelicht", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 333-378.
GOETHALS, J. en VERVAEKE, G., "Inleiding specifieke methoden toegepast in de criminologie", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 413-418.
VERVAEKE, G., VANDERHALLEN, M., OPDEBEECK, A., en GOETHALS, J., "Het ontwerp van een gevalstudie", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 419-444.
GOETHALS, J., "Predictieonderzoek", in BEYENS, K., GOETHALS, J., PONSAERS, P. en VERVAEKE, G., (ed.), Criminologie in actie, Brussel, Politeia, 2002, 495-512.
GOETHALS, J., "De internering. De aanpak van de ontoerekeningsvatbare delinquent", in BOUVERNE-DEBIE, M., KLOECK, K., MEYVIS, W., ROOSE, R. en VANACKER, J. (ed.), Handboek Forensisch welzijnswerk, Gent, Academia Press, 2002, 547-584.
BOGAERTS, S., GOETHALS, J. en VERVAEKE, G., "Interpersoonlijke factoren bij de verklaring van intra- en extrafamiliaal pedoseksueel gedrag", in VANSTEENWEGEN, A. en VAN BRUSSEL, J. (ed.), Seksuologie vandaag, Leuven, Peeters, 2002, 43-57.
GOETHALS, J., Recidive en onwelzijn: dynamische predictoren van recidive, in L. DUPONT en F. HUTSEBAUT (ed.), Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Liber Amicorum Tony Peters, 2001, 291-310.
GOETHALS, J., VERVAEKE, G. en PONSAERS, P., ‘Algemeen besluit’, in PONSAERS, P, VERVAEKE, G & GOETHALS, J. (ed.), De veiligheidsmonitor. Behoeftendetectie bij de bevolking, Brussel, Politeia, 2001, 101-102.
PLEYSIER,S., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., Veiligheid: enkele theoretische en (macro)sociologiche beschouwingen, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J. et al. (ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 15-34.
PEETERS, C. ,VERBEECK, B., GOETHALS, J. en VERVAEKE, G. , ‘Conceptualisering van veiligheid in het kader van de veiligheids- en samenlevingscontracten, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J. et al. (ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 35-50.
VANDERHALLEN, M., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., ‘De veiligheidsmonitor: optimaliseren van het nut’, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J. et.al. (ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 51-66.
GOETHALS, J., ‘Risk-assessment bij veroordeelden’, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J. et al. (ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 177-194.
BOGAERTS, S., GOETHALS, J. en VERVAEKE, G., “Risicotaxatie bij seksuele delinquenten”, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J. et al. (ed.), Veiligheid: een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, 195-204.
Lezingen op congressen, symposia en andere bijeenkomsten
GOETHALS, J. El mercado de trabajo para los alumnos de criminologia del universidad de Lovaina. IC Congreso espanol de Criminologia, 27 april 2007.
PLEYSIER, S., PAUWELS, L., VERVAEKE, G. en GOETHALS, J., Temporal invariance in repeated crosssectional research, paper presented at the Marktdag Sociologie, VUB, 2 juni 2005.
PLEYSIER, S., L. PAUWELS, G. VERVAEKE en GOETHALS, J., Temporal invariance in longitudinal fear of crime research. Paper presented at the British Society of Criminology Conference, University of Portsmouth, 6-9 July 2004.
PLEYSIER, S., L. PAUWELS, G. VERVAEKE en GOETHALS, J., Temporal invariance in repeated cross-sectional ‘fear of crime’ research. Paper presented at the European Society of Criminology Conference, Amsterdam, 25-28 August 2004.
PLEYSIER, S., G. VERVAEKE, J. GOETHALS en PAUWELS, L., ‘Acquiescence’: Exploring and modelling the influence in balanced ‘fear of crime’ item sets, Poster presented at the European Association of Psychology and Law Conference, Krakow, 7-10 July 2004.
PLEYSIER, S., G. VERVAEKE en GOETHALS, J., Fear of crime on the campus. Microlevel triggers in the physical design of university campuses: a Belgian case. Poster presented at the European Association of Psychology and Law Conference, Krakow, 7-10 July 2004.
PLEYSIER, S., G. VERVAEKE en GOETHALS, J., Cross-cultural invariance and gender bias in fear of crime scales. Paper presented at the British Society of Criminology Conference, University of Wales Bangor, 24-27 June 2003.
GOETHALS, J., Criminology training at Belgian universities, Paper presented at the International Society of Criminology Conference, Rio de Janeiro, augustus 2003.
PLEYSIER, S., G. VERVAEKE en GOETHALS, J., Asessing measurement invariance in ‘fear of crime’ instruments. Paper presented at the European Congres on Psychology and Law, Leuven, 14-17 September 2002.

Interne rapporten
GOETHALS, J., GROENEN, A., LEMBRECHTS, L. en NECKEBROECK, C., Een onderzoek naar de fietsenstallingen in Leuven, Leuven, LINC, 2007.
GOETHALS, J. en GROENEN, A., Overlast in Leuven. Een onderzoek naar de ernstappreciatie en aangiftegedrag in enkele Leuvense wijken, oktober 2005, 72p.
GOETHALS, J., VAN DAEL, E. en VAN CAMP, T., Afstemming tussen politie, parket en hulpverlening in ‘crisis’situaties, rapport in opdracht van CAW, Provincie Vlaams Brabant en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Leuven, 2005, 73p.
WYSEUR, L., VAN AERSCHOT, G., GOETHALS, J., et al;., Justitie in vraag gesteld. De Justitiebarometer voorbij: een kwalitatief onderzoek, onderzoeksrapport DWTC, 2004, 289p.
GOETHALS, J., Wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid. Enkele conclusies, 2002, 18p.
KUMPS, N., VAN BEEK, G., HUTSEBAUT, F., GOETHALS, J., HIRSCH, M. en MESSINE, J., La politique judiciare en matière de violence au sein du couple, Minister van Gelijke Kansen, Leuven-Brussel, KULeuven-ULB, 2002, 91p.
KUMPS, N., VAN BEEK, G., HUTSEBAUT, F., GOETHALS, J., HIRSCH, M. en MESSINE, J., La politique judiciare en matière de violence sexuelle, Minister van Gelijke Kansen, Leuven-Brussel, KULeuven-ULB, 2002, 100p.
VERVAEKE, G., GOETHALS, J., PEETERS, C., VERBEECK, B., DOUTRELEPONT, R., BIQUET, V., BIREN, P. & HOUGARDY, L., Evaluatie van veiligheids- en samenlevingscontracten: handleiding, Leuven-Luik, 2001, 242p.
VAN NIJLEN, D., VERVAEKE, G., VANDERSTEENE, G., DE WITTE, K. en GOETHALS, J., Testen voor werving en selectie, eindverslag in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2001, 51p + bijlagen.

Doctoraat
GOETHALS, J., Psychosociale gevolgen van de lange vrijheidsstraf, Antwerpen, Kluwer, 1980, 274p.
GOETHALS, J., “Imprisonment and cognitive impairment”, Journal of Clinical Psychology, 1981, 418-422.
GOETHALS, J., “Psychosociale effecten van de lange gevangenisstraffen”, Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 1985, 189-211.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.