Inleiding

Door Thomas Morbee

1. Inleiding: De kust

De Belgische kust is de landstreek die in het Belgische deel van Vlaanderen als kust-strook grenst aan de Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer 67 kilometer.

In het noorden vormt ‘Het Zwin’ de grens met Nederland, waarna het strand van de Vlaamse kust verder noordwaarts in Zeeuws-Vlaanderen doorloopt. In het zuiden gaat de kustlijn over in de Franse opaalkust die in Frans-Vlaanderen, in het Franse duinkerke en oostelijk ervan ook wel de Franse ‘Côte Flamande’ (Vlaamse kust) wordt genoemd. Achter de kuststrook, meer landinwaarts, liggen de Polders. Deze polders en de kust vormen samen Maritiem Vlaanderen.

Langsheen de kust komen zandstranden voor. De kuststrook is sterk verstedelijkt, en vormt één van de belangrijkste toeristische regio’s van het land, en telt verscheidene badplaatsen.

De kuststrook in België wordt getypeerd door zijn lineaire stedelijke ontwikkeling. Langs de kust liggen verschillende steden, die door infrastructuur sterk met elkaar verbonden zijn. Sterke verstedelijking, met soms hoogbouw, concentreert zich langs-heen de kustlijn, en de Koninklijke baan, de kusttram en de snelweg A18 die langs-heen de kust lopen. Daartussenin komen nog op enkele plaatsen open duingebieden of slikke- en schorregebieden voor.

1.1 Kustzones

Langs de kust vormt Oostende, als “Koningin der badsteden”, als goed uitgeruste regionale stad, het zwaartepunt. Knokke-Heist, Blankenberghe en ook Nieuwpoort zijn kleinere lokale steden.

Hier zijn de gemeenten langs de Belgische kust in Vlaanderen van noord naar zuid opgesomd.

De oostkust

Knokke-Heist
Zeebrugge
Blankenberge

De middenkust

De Haan
Bredene
Oostende
Middelkerke

De westkust

Nieuwpoort
Koksijde
De Panne

1.2 Gebruik naamgeving ‘Vlaamse kust’

Er is in België geen consensus rond het gebruik van de term Vlaamse Kust in plaats van Belgische Kust. Zeker Franstalige Belgen verkiezen te refereren naar La Côte Belge. Maar het is ook niet duidelijk welke naamgeving geprefereerd wordt door de Vlaamse bevolking. De kuststreek is een onderdeel van het Vlaamse Gewest. Het Vlaams Gewest loopt evenwel slechts tot de zogenaamde "basislijn", de laagwaterlijn van de kust. In die context zou men kunnen stellen dat de gebouwen (behalve sta-ketsels- op de Vlaamse Kust staan, maar dat een zwemmer zich buiten die kust in de Belgische (en niet Vlaamse) territoriale wateren van de Noordzee bevindt

Toerisme-Vlaanderen is reeds in 1999 consequent de Vlaamse Kust aan het promo-ten, maar het is vooral Minister Geert Bourgeois (N-VA), sinds 2004 Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme die datzelfde jaar het doorgedreven gebruik van de term Vlaamse kust ook in het buitenland oplegt aan de Vlaamse overheid en zijn agentschappen In praktijk worden beide termen door elkaar gebruikt.

Daarnaast kan het begrip "Vlaamse kust" ook slaan op een strook die meer omvat dan enkel de Belgische kust, maar ook de Frans-Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kust. Met Belgische kust wordt dan expliciet enkel het Belgische deel van deze Vlaamse kust bedoeld.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.