Internationale Maritieme Organisatie

Het International Maritime Organization (IMO; Nederlands: Internationale Maritieme Organisatie) is een in Londen zetelende organisatie die zorgt voor het coƶrdineren van overheden en de scheepsvaartindustrie met name op het technische vlak, om maritieme veiligheid te verbeteren en om watervervuiling vanaf schepen te voorkomen en te verminderen. Tegenwoordig is de IMO een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.

flickr:3163692634

S.n., 'International Maritime Organization', Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization, geraadpleegd op 3 januari 2009

S.n., 'International Maritime Organization', zp, http://www.imo.org/, geraadpleegd op 3 januari 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.