Het Ministerie Van Justitie: het onderzoekscentrum

Omdat de beide auteurs van het artikel dat ik las werken bij het ministerie van justitie, zal ik hier wat meer uitleg over zoeken.

Het ministerie van justitie houdt zich bezig met de rechtsorde in alle stadia.
Dit omvat: wetgeving, preventie, handhaving, slachtofferzorg en strafoplegging.

De minister van justitie van België was Jo Vandeurzen, maar deze heeft zijn ontslag in gediend. Voorlopig is er nog geen nieuwe minister van justitie.

http://www.wodc.nl/
Dit is de website over het werkveld van de twee auteurs van het artikel.

Samenvatting van de site1

De informatie die op de site te vinden is, is volledig betrouwbaar. Er is niet vermeld wie de maker of webmaster is van de site, maar de site is gemaakt van de organisatie zelf dus is de informatie betrouwbaar. De informatie is heel duidelijk opgesteld en zeer uitgebreid. Men moet wel nauw betrokken zijn bij de organisatie om al deze informatie te weten. Er is een volledige ruimte gewijd aan de organisatie en alle uitleg die daarbij nodig is. Je vindt er algemene informatie over de organisatie met de opdrachten, de kerntaken en de klanten. Dan is er ook een klein organisatieoverzicht te vinden met een schema waarin duidelijk vermeld wordt wat de hiërarchie is. Je kan er ook alle medewerkers per afdeling vinden. De organisatie bestaat uit heel wat afdelingen zoals management, bedrijfsniveau … Naast de medewerkers vind je ook een link om te zien of er nog vacatures zijn en of je de medewerkers kunt vervullen. Verder vind je er nog een informatiedesk en een commissies en werkgroepen, een visitatierapport en de jaarberichten per jaar. Als laatste vind je ook nog een pagina met de adressen en bereikbaarheid. De site gaat echter niet over de organisatie alleen. Je vind er ook informatie over de onderzoeken die ze doen en alle publicaties die ze uitbrengen. Ook is er een pagina met trefwoorden en heel wat uitleg bij die woorden. Ook is er een pagina gewijd aan de onderwerpen waar ze zich in verdiepen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.