Het Beleidsniveau

Door Thomas Morbee en Michiel Verhulst

Wanneer starten met een lokaal integraal veiligheidsbeleid?

De gemeenten kiezen best zelf over het beleidsniveau waarop men een integraal veiligheidsbeleid start (wijk, gemeente of zone). Dit is zondermeer gebonden aan de typologie van de gemeenten. Zo kunnen grotere gemeenten over meer kennis en medewerkers beschikken om een integraal veiligheidsplan op te stellend an een kleinere gemeente. Deze laatste hebben op hun beurt het voordeel dat ze zich kunnen toeleggen op specifieke probleemsituaties en eenvoudiger overleg met de overige partners kunnen organiseren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.