Hebberecht Patrick

Hebbercht Patrick

De heer Hebbercht Patrick is hoogleraar criminologie en rechtssociologie aan de Universiteit Gent. Voorts is hij Directeur van de Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie. Op dit ogenblik is hij bezig met onderzoek over etnische minderheden en politie, sociologie van het strafrecht en preventie- en veiligheidsbeleid in België en Europa.
De heer Hebbercht Patrick is verder ook lid van de redactie van Panopticon, Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, Déviance et Société en van criminologische studies boekenreeks uitgegeven door Politeia/VUBPress.1

Studies Hoger Onderwijs

Doctor in de Criminologische Wetenschappen Rijksuniversiteit Gent 1984
Licentiaat Rechten Rijksuniversiteit Gent 1974

Contact

Patrick Hebberecht
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Tel: 0032 (0)9 264 69 58
Fax: 0032 (0)9 264 69 88
eb.tneGU|thcerebbeH.kcirtaP#eb.tneGU|thcerebbeH.kcirtaP

Publicaties Hebberecht Patrick

Vragen aan Hebberecht Patrick

Bron

Patrick Hebberedht. Onderzoeksgroep Criminologie & Rechtssociologie Universiteit Gent, http://www.law.ugent.be/crim/OCR/patrick_nl.html, 31-10-2006, geraadpleegd op 27 december 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.