GAS

Gemeentelijke administratieve sanctie

(geschreven door Sarah Stroobant)
Het doel is om een handhavingsbeleid uit te stippelen om haar plaatselijke reglementen en vorderingen meer afdwingbaar te maken. Daarnaast heeft de gemeente ook de mogelijkheid om sneller te reageren op problemen van lokale aard zoals kleine criminaliteit. Het systeem heeft het gevoel dat straffeloosheid wordt tegengegaan. Het gebruik van een GAS is niet verplicht.

Om op openbare overlast een adequaat antwoord te bieden, kunnen lokale besturen gedragingen opnemen in hun politiereglement die volgens hen niet door de beugel kunnen en moeten bestraft worden.

De politieambtenaren en gemeenschapswachten kunnen vaststellingen van overtredingen doen. Een PV is een bepalend element in de behandeling van het dossier. Een afschrift wordt overgemaakt aan de persoon die er voorwerp van uitmaakt. De sanctionerend ambtenaar moet een sanctie kunnen opleggen.

Er zijn vier mogelijke administratieve sancties.

• Administratieve geldboete van maximum 250 euro (voor minderjarigen vanaf 16 jaar maximum 125 euro).
• Administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning.
• Administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning.
• De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Naarmate de verstedelijking toeneemt wordt er meer gebruik gemaakt van een GAS.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.