Extra Informatie Rond Preventie

http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/preventie/

Juridische context

Welke wetteksten, reglementen of decreten bestaan er aangaande preventie:
alles is te vinden met volgende link.

Politieke context

Preventie is niet iets dat aan één departement of FOD kan worden aangeschreven. Iedereen is bezig met preventie. Toch zijn de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie het meest bezig met preventie. Dit komt doordat zij verantwoordelijk zijn voor ondermeer de gemeenschapswachten, preventiediensten, en dergelijke.

Uiteraard is communicatie van uiterst belang bij preventie.
Als je werkt aan een preventiecampagne is het dan ook altijd handig om te weten hoe je de bevolking het best bereikt. Zo is het zinloos een preventiecampagne via internet te ontwikkelen als de meerderheid van jouw doelgroep geen internetaansluiting thuis heeft.
(Het aantal internetaansluitingen in een gezin per land kan hierbij helpen zie opdracht 3 excel Niels De Baets.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.