Anne-Marie Duquesne Bourguignont

Anne-Marie Duquesne-Bourguignont was de Procureur Des Konings voor het gerechtelijke arrondissement Luik tot 2007.
Ze werd opgevolgd door Danièle Reynders, zus van Didier Reynders. Ze had op 1 september 2004 beslist dat daders van huiselijk geweld in de toekomst er niet meer zo gemakkelijk zouden vanaf komen. De rechtbanken mogen geen enkel geval van partnergeweld nog zomaar klasseren. Politieagenten kregen de opdracht om van elk voorval een proces-verbaal op te stellen, zelfs als het slachtoffer geen klacht wil of durft indienen. „Daders mogen zich niet langer straffeloos voelen”, zegt Bourguignont. Deze maatregel gelde wel enkel voor het gerechtelijk arrondissement waar zij Procureur was.

Deze link is een krantenartikel dat gaat over de beslissing van de Procureur Des Koninks Bourguignont A.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gah8kaaa, geraadpleegd op 02.01.2009

Vragen die ik zou willen stellen:

- Waarom hebt u zoveel aandacht besteed aan partner geweld, en dit prioritair genomen boven andere maatschappelijke problemen?
- Denkt u dat jouw actie rond partnergeweld resultaten heeft opgeleverd, en kunt u dit staven met cijfergegevens?
- Heeft jou beslissing andere mensen geïnspireerd denkt u?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.