Deklerck Johan

‘Johan Dekleck is als professor jeugdcriminologie verbonden [aan] het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC, Katholieke Universiteit Leuven), het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO-IPSOC, Kortrijk) en het Institut Universitaire K. Boesch, Sion, Zwitserland.'1 Voorts is Johan Deklerck ook nog redacteur van het 'Tijdschrift voor Veiligheid'. In dit tijdschrift verscheen het artikel "de 'preventiepiramide'". U kunt meer informatie over Johan Deklerck vinden door middel van volgende link.

Studies Hoger Onderwijs

Doctor in de Criminologische Wetenschappen 2004 - 2005 K.U.Leuven
Aggregatie Criminologische Wetenschappen 1990 - 1991 K.U.Leuven
Master Culturele Antropologie (g.e.a.) 1986 - 1987 K.U.Leuven
Licentiaat in de criminologische wetenschappen 1980 - 1984 K.U.Leuven
Graduaat in de orthopedagogiek 1977 - 1980 Katho-Ipsoc, Kortrijk

Loopbaan

Hoofddocent 2008 - … LINC (K.U.Leuven)
Deeltijds hoofddocent 2006 - 2008 LINC (K.U.Leuven)
Deeltijds plaatsvervanger Academische Lerarenopleiding Criminologie 2003 - 2008 LINC (K.U.Leuven)
Deeltijds docent professionele Bachelor “Maatschappelijke Veiligheid” 2004 - 2007 Katho-Ipsoc, Kortrijk
Wetenschappelijk medewerker (diverse onderzoeksprojecten: F.K.F.O, F.W.O., O.T. KULeuven, Vlaamse Gemeenschap, doctorassistent jeugdcriminologie, etc.) 1994 - 2006 Afdeling Strafrecht en Criminologie, (K.U.Leuven)
Stafmedewerker “Master Européen en Médiation” 1999 - … Afdeling Institut Universitaire K. Bösch, Sion, Zwitserland

Publicaties Deklerck Johan

Vragen aan Deklerck Johan

Bron

VIVIJS S. Deklerck Johan. Katholieke Universiteit Leuven, http://www.law.kuleuven.be/linc/english/staff/johandeklerck.html, 1-12-2008, geraadpleegd op 18 december 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.