De Modetermen Voorbij Reflecties Over Een Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid

Mijn tekst komt uit Politiejournaal & Politieofficier. Het is geschreven door Stefaan Pleysier. In de tekst staat niet echt informatie voor hem enkel dat hij voor het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid werkt.Hij is een wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie.
Wanneer je zijn naam intikt in de zoekrobot van de schoolbibliotheek merk je dat hij nog zeker 16 andere werken van hem aanwezig zijn in de schoolbibliotheek. Er staan 3 boeken in die hij in samenwerking met andere collega’s heeft geschreven zoals bv “Game- en filmgeweld angst en onzekerheid” in samenwerking met Wydooghe, B. geschreven. Één keer staat hij in de schoolbibliotheek met een deeltitel en nog 12 keer met een artikel. Die artikels staan in tijdschriften zoals bv. Panopticon, Tijdschrift voor veiligheid, Tijdschrift voor welzijnswerk,…
Wanneer je zijn naam intikt in google kom je uit op bij links naar de katho site, verschillende linken over zijn werken en een link naar KU Leuven.
De tekst kent een goede logische structuur. Er zijn voetnoten opgenomen onderaan in de tekst en tegen dat je op het einde komt vind je een literatuurlijst.
In de tekst gaat men veel verwijzen naar onderzoekers. Daarvan vind je op het einde een literatuurlijst af en toe gaat hij ook verwijzen naar een geschreven bron. Deze bron is dan meestal ook van één van die onderzoekers.

De tekst gaat over veiligheid en hoe we tot veiligheid moeten komen. Er wordt uitleg gegeven over het integraal veiligheidsbeleid, over dat veiligheid niet meer de exclusieve taak is van de politie en dat er een grote samenwerking wordt vereist. Soms loopt het bij dat laatste eens mis. Er wordt de vergelijking gemaakt met een voetbalploeg. Maar daar hebben we het probleem wie is de coach in dit alles? Volgens het artikel bekleedt de politie een centrale rol. Welzijn wordt soms ook als een onveiligheidsprobleem gezien. Het doel van dit veiligheidsbeleid is het verbeteren van de levenskwaliteit, levensvoorwaarden en de heropleving van de economische functie.

Powerpoint
[http://www.slideshare.net/saarhtj/1-ba-mv-sarah-stroobnt-presentation]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.