De Mechanismen Achter Partnergeweld

referentie van het artikel:

GOVERS D. & WILLEMS I. De mechanismen achter partnergeweld. ‘Machtsverhouding tussen partners en de rol van de politie'. In: Het Politiejournaal, februari 2008.

context

Het is een artikel dat komt uit het politie journaal, het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie. Het gaat hier om de Koninklijke Federatie van Officieren en Hogere ambtenaren van de Belgische Politie Politieofficieren v.z.w. te Brussel. Dit vakblad is dus niet bedoel voor de gewone politieman maar voor het leidinggevend kader dat zich meer wil verdiepen in actuele problemen of initiatieven van de Belgische politie. Het artikel dat ik onder de loep heb genomen gaat over intrafamiliaal geweld en meer bepaald partnergeweld.
Dit onderwerp kan beschouwt worden als een ernstig maatschappelijk probleem. Het is dan ook een comlex probleem waarbij men niet zomaar kan binnen vallen in de privé-sfeer.
Het artikel werd geschreven door twee psychologen die zelf in het werkveld staat, bij de dienst politionele slachtofferbejegening van de politiezone Basse-Meuse. Ze spreken dus uit ervaring, ze hebben zich dan ook gebaseerd op hun ervaring die ze gedurende verschillende jaren in hun dienst hebben opgedaan. Ook de nauwe samenwerking met collega-politieagenten en de uitwisselingen en praktijken die eruit zijn voortgevloeid, vormen de basis van hun analyse.

Synthese

Statistieken

Opdracht 3 Excel

"cijfers intra-familiaal geweld internationaal en regionaal"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.