Criminaliteit Op Zee - Open Registers Zelfregulering En Criminaliteit

WINCHESTER N. ‘Criminaliteit op zee’. Justitiële verkenning ‘Open register, zelfregulering en criminaliteit’, nr.2, 2003


Geregistreerde schepen worden vaak in verband gebracht met allerlei criminele activiteiten.
In dit artikel wordt betoogd dat de structuur en de dynamiek van het hedendaagse open-registratiesysteem – of ‘vlaggenmarkt’ – de voorwaarden creëert voor bepaalde illegale activiteiten.

Scheepseigenaren kunnen zelf kiezen of zij, wat betreft regelgeving en controle, onder een
gematigd of streng regime willen vallen. Voor illegale activiteiten zal dit dan wel onder een regime vallen dat nauwelijks eisen stelt.
Door het competitieve karakter van de registratiemarkt is het onwaarschijnlijk dat deze zelf op enig moment meer effectieve regelgeving en controle zal bekomen, doordat de
scheepsregistratie voor FOC’s ( Flags of Convenience) een belangrijke bron van inkomsten is.

De meest geëigende manier om dit probleem aan te pakken, zo concludeert de auteur, is door het concept en de rol van de vlaggenstaat in het internationaal zeerecht opnieuw te definiëren en minimumnormen voor regulering en handhaving te formuleren.


  • Het Word-document met meer uitleg over de tekst is terug te vinden op de link Werkdocument
  • Meer uitleg over de verschillende organisaties in het artikel zijn terug te vinden op de link Organisaties
  • De begrippen en definities, met uitleg, zijn terug te vinden op de link Begrippenlijst
  • De Powerpoint over het artikel, 'criminaliteit op zee', is terug te vinden op de link PowerPoints
  • Krantenartikels, met betrekking tot het artikel, zijn terug te vinden op de link Krantenartikels bij Devos Charlotte
  • Een voorstelling van een organisatie en de referenties ervan omtrent een onderwerp i.v.m. veiligheid, zijn terug te vinden op de link Bibliografie
  • Een lijst met specialisten, waarnaar de auteur van het artikel verwijst, zijn terug te vinden op de link Specialisten
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.