Community Policing

Geschreven door Caitlin Demuynck

De basisfilosofie uit de WGP bestaat uit gemeenschapsgerichte politie en de basispolitiezorg. De politie moet dichter bij de burger staan en meer oog hebben voor wat de burger bezig houdt. Het concept ‘community policing’ betreft een aanpak van de veiligheid en van de leefbaarheid. Het beoogt een meer in de samenleving geïntegreerde politie, die ter beschikking staat van de burger(s) en die samen met de gemeenschappen naar oplossingen zoekt, die de lokale omstandigheden van de oorzaken van onveiligheid voor ogen houden. Het is een concept die bestaat uit vijf pijlers die essentieel zijn voor gemeenschapsgerichte politiezorg.

De externe oriëntering
De politie staat midden in de samenleving, ze is in de maatschappij geïntegreerd. Hierdoor is ze zich snel en volledig bewust van wat leeft en speelt qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Het probleemoplossend werken
Hier wordt verwezen naar de identificatie en analyse van de mogelijke oorzaken van criminaliteit en van conflicten in de gemeenschap(pen). De politie probeert niet enkel te reageren op problemen nadat ze zich hebben voorgedaan maar probeert de veroorzakende factoren te identificeren en daarop tijdig in te werken.

Het partnerschap
Hiermee toont men aan dat niet enkel de politie verantwoordelijk is en dit ook niet wil zij, voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. De veiligheidszorg is gebaseerd op diverse partners in een globale en geïntegreerde benadering.

Het afleggen van verantwoording
Hiermee bedoelt men dat er mechanismen worden opgezet waardoor de politie verantwoording kan afleggen over de antwoorden die ze formuleerde op de vragen en noden van de gemeenschappen die ze dient.

Bekwame betrokkenheid
Er moeten zowel voor de politiediensten als voor de diverse bevolkingsgroepen mogelijkheden worden gecreëerd om gezamenlijk problemen van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken, diensten te verlenen en veiligheid en zekerheid te creëren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.