CAW Vluchthuizen

Bespreking

Het CAW is een dienst waar dat mensen met vragen en problemen terecht kunnen. Contact opnemen kan zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. De Hulpverlening die wordt toegepast is vertrouwelijk en vrijwillig. De vrijwilligers zoeken samen met de slachtoffers naar oplossingen.
Het CAW komt op voor een versterkt welzijn, voor u, uw omgeving en de bredere samenleving.

Met wat kan het CAW u helpen?

Je kunt er terecht met vragen i.v.m. relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen in verband met criminaliteit.

Hoe werkt het CAW?

Het CAW heeft in een regio één of meerdere onthaalpunten waar iedereen terecht kan met bijvoorbeeld de eerder besproken vragen.

Maar naast deze onthaal punten - en dit is interessant voor mijn onderwerp partner geweld - bied het CAW vluchthuizen aan voor slachtoffers van misdrijven of geweld, maar ook vouwenopvangcentra.

Dit is dan wel al in een gevorderd stadium van partnergeweld. Meestal gaat er wel een gesprek aan vooraf waar dat het CAW samen met het slachtoffer zoekt naar oplossingen. Door bijvoorbeeld een gesprek, en als het dan noodzakelijk is biedt het CAW een veilige plaats aan om te verblijven.

lijst CAW - vluchthuizen

Affiche

flickr:3162084351
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.