Centrum algemeen welzijnswerk en Jeudzorg Middenkust

Algemeen

Ik koos de organisatie 'CAW en Jeugdzorg Middenkust' omdat deze organisatie zich bezighoudt met jongeren aan de kust. Ze helpen hen met het oplossen van problemen, geven advies, bemiddeling…

Contactgegevens

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK & JEUGDZORG MIDDENKUST VZW

St. Sebastiaanstraat 16 a
8400 Oostende
telefoon: 059/ 70 35 25
fax:059/ 51 23 58
e-mail: eb.zjwac|snyw.enit#eb.zjwac|snyw.enit
site: http://www.cawjz.be

Evaluatie van de site1

De informatie die we op de site vinden, is in grote mate betrouwbaar. Er wordt uitleg gegeven wat er gedaan wordt bij deze organisatie, hiernaast wordt er ook vermeld met wie je contact kunt opnemen voor verdere vragen. Wie de pagina juist gemaakt heeft weten we niet, maar we weten wel dat de site vanuit het initiatief van de organisatie zelf tot stand kwam. Er wordt niet verwezen naar bronnen omdat alle informatie betrekking heeft tot de eigen organisatie.
De informatie wordt op een duidelijke en gestructureerde manier weergegeven. Er wordt een opdeling gemaakt waardoor je gemakkelijk je weg vindt op de site. Ze besteden een groot deel van de site met uitleg van wie ze zijn, wat ze doen, bij wie je terecht kan enz. Er wordt ook een ontstaansgeschiedenis gegeven. Er wordt ook een pagina besteed aan het juridische en beheersstructuur. Indien je op de site terecht komt met een probleem, zul je snel vinden waar je terecht kan voor een oplossing.
De auteur moet al zeer nauw betrokken zijn bij de organisatie om deze informatie te kunnen geven. Hij weet goed wat er allemaal op de site aanwezig moet zijn. Hij is ook op de hoogte van andere organisaties in Vlaanderen die zich bezig houdt met jeugdzorg. Er wordt immers op de eerste pagina vermeld dat hun hulpverleningsaanbod uniek is in Vlaanderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.