Bruinsma

[(('Bruinsma, Prof.dr. J.F. NOD,http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1238552/,2008))]

flickr:3122745776

Bruinsma werkt als hoogleraar Disciplinaire groep rechtstheorie/encyclopedie (UU). Expertise: Rechters en rechtspraak, juridische beroepsgroepen en de vergelijking van rechtsculturen. Hij is lid van " the Selection Committee of the Judiciary; Member of the Editorial Board of the Dutch Lawyers' Journal (NJB) and the Section on Legal Theory of Ars Aequi Books; Convenor of the panel Regulatory Reform; The Legal Profession of the Working Group on Comparative Legal Professions (Research Committee on the Sociology of the Law)."

Betrokkenheid bij lopende onderzoeksactiviteiten
Promotor: Europees publiekrecht, Coherentie van rechtsordes: EU en haar lidstaten

Betrokkenheid bij afgesloten onderzoeksactiviteiten
Promotor: Verplichtingen in hoger beroep: een rechtsociologische studie
Projectleider: Verschillende meningen binnen het Europese Gerechtshof mbt de mensenrechten (1998-2004)
Promotor: Advocatuur in Nederland : deelmarkten en praktijkprofielen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.