BIN

(geschreven door Sarah Stroobant)

De BIN is ontstaan in 1995. Het doel is de bewoners van eenzelfde wijk aan te sporen om te werken aan een positieve omgeving. De behoefte moet niet vanuit de overheid komen, maar vanuit de buurt. Het is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie in een afgelijnde buurt.

Doelstellingen:
• verhogen van algemeen veiligheidsgevoel;
• bevorderen sociale cohesie;
• verspreiden preventiegedachte.

Om deze doelstellingen te bereiken zal de BIN wederzijdse informatie uitwisselen tussen de BIN leden en de lokale politie in verband met misdrijven en verdachte gedragingen via een vooraf afgesproken communicatieplan.

De drie belangrijkste basisprincipes van BIN.
• Beheer informatie is verantwoordelijkheid van de politie. Burgers gaan nooit zelf informatie omtrent criminele feiten opstellen en in het BIN doorsturen.
• Handhaven orde en veiligheid is opdracht van de politie.
• BIN organiseert zich op vrijwillig initiatief en bereidheid van de bevolking.

Het BIN-netwerk wordt gecoördineerd door één BIN-medewerker die een vast aanspreekpunt en tussenpersoon is voor de opvolging van het BIN. En wordt begeleid door een politieambtenaar.

BIN-Z

Buurtinformatie netwerk voor zelfstandige ondernemers. Zelfde doelstelling BIN maar is georganiseerd binnen commerciële buurt. Zij beschikken vaak over talrijke informatie die niet alleen nuttig zijn voor de politie, maar ook voor hun collega’s.

SIN

Sectorinformatienetwerk. Het gaat om leden die verspreid wonen in de stad maar tot dezelfde risicogroep behoren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.