Bibliografie Stefaan Pleysier

Hier een uitgebreide bibliografie van Stefaan Pleysier.

• De Pauw, E., Pleysier, S., Soetaert, R. & Van Looy, J. (eds). Jongeren en Gaming: over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven: Acco, 2008
• Billiet, J., Pleysier, S., Response based quality assessment in the ESS, round 2: an update for 26 countries, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Leuven, 2007, 63 p.
• Bourgonjon, J., De Pauw, E., Pleysier, S., Soetaert R., Vanhooven, S. & Van Looy, J., Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gamen, een overzichtstudie. Onderzoek in opdracht van het viWTA, Vlaams Parlement, Brussel, 2008
• Pleysier, S. & Wydooghe, B., Game over?: over game- en filmgeweld, angst en onzekerheid, Uitgeverij Garant, Apeldoorn, Antwerpen, 2007.
• BOUCKAERT, G., DEKLERCK, J., GELDERS, D., PLEYSIER, S. & SYMONS, L., Tevredenheid en effectiviteit van technopreventief advies. Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken. Leuven/Kortrijk.
• PLEYSIER, S., Prévention des cambriolages et sentiment d’insécurité, Des effets manifestes et latents des conseils techno-préventifs, Private Veiligheid-Sécurité Privée, 2008
• PLEYSIER, S., Inbraakpreventie en onveiligheidsgevoelens. Manifeste en latente effecten van technopreventief advies. Het Politiejournaal, 2008
• DE PAUW, E., DE SCHEEMAKER, N., PLEYSIER, S. & VANDERVORST, L. Diversiteit bij voetbalclubs uit de eerste klasse en de KBVB, Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken, Kortrijk: EMV, 2008
• DE PAUW, E., PLEYSIER, S., SOETAERT, R., & VAN LOOY, J., Jongeren en Gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen, Acco, Leuven, 192 p.
• DE PAUW, E. & PLEYSIER, S., Schuilt in ieder gamer een moordenaar? Videospelletjes als evidente zondebok. In: Crimelink, jg1, nr.1, 2008, p.16-19
• DE PAUW, E. & PLEYSIER, S., Onderzoeksluik: effecten. Paper gepresenteerd op de studiedag ‘U play 2? Gaming: uitdagingen voor een beleid van vandaag en morgen’, Leuven, 2007.
• DEKLERCK, J., DE MEY, L., DE PAUW, E., KAMINSKI, D., PLEYSIER, S., VAN DER VORST, L., Een opleiding voor veiligheid. Integratie en standaardisatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen. Onderzoeksrapport in opdracht van FOD Binnenlandse Zaken, KULeuven/UCL/EMV.
• PLEYSIER, S., De federale politieprioriteiten gepeild. Een verkenning van alternatieve meetinstrumenten voor een bevolkingsbevraging van federale politieprioriteiten. In: Bulletin EMV, nr. 2, 2006, 48p.
• DEKLERCK, J. & PLEYSIER, S., Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr. 1, p. 5-20
• CSINCSAK, M., DEKLERCK, J., FRANSSEN, G., PLEYSIER., S. & VAN DER VORST, L., Overlast in parken. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones binnen de politiezone VLAS. In: Bulletin EMV, nr. 1, 2005, 136p.
• PAUWELS, L. & PLEYSIER, S., ‘Effecten van antwoordstijlen in etiologisch self-report-onderzoek: een ‘causale modellenbenadering’’, In: Tijdschrift voor Criminologie, nr. 1, 2005.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.