Bibliografie Niels De Baets

Zijn er publicaties binnen handbereik?

Hieronder vind u een lijst van alle bronnen de Deklerck Johan gebruikt heeft in zijn tekst de ‘preventiepiramide’. Bronnen die in het vet staan zijn beschikbaar in de Katho bibliotheek te Kortrijk.

Aertsen, I. (2001) Slachtoff er-daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, Diss. Doct. in de Criminologische Wetenschappen, KULeuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, Leuven.

Beck, U. & Ritter, M. (1998) Risk society: towards a new modernity. London: Sage.

Berkmoes H. (1985) ‘Preventie van criminaliteit’. Panopticon, 513-525.

Brantingham, P.J. & Faust, F.L. (1976) ‘A conceptual Model of Crime Prevention’. Crime and Delinquency, National Council on Crime and Delinquency. U.S.A.:Hackensack, vol.22 (3), 284-296.

De Cauter, F. (1990) Methodiek van de preventieve projectwerking, Leuven: Acco.

Deklerck Johan:
Deklerck, J. (1995) ‘Preventie van ziekenhuiscriminaliteit’. Security, Beheersing van criminele risico’s, Diegem: C.E.D. Samson, 67-112.

Deklerck, J. (1996) ‘De preventiepiramide, een oriëntatiekader voor geïntegreerde preventie’. Panopticon, 4, 347-363.

Deklerck, J. (2001) ‘Naar een fundamentele criminaliteitspreventie’. Welzijnsgids, Deurne: Kluwer, (40), 41-98.

Deklerck, J. & Depuydt, A. (1997) ‘Verbondenheid en de samenleving in desintegratie. Een achtergrondskader voor een criminologisch preventieproject’. Panopticon, 1, 48-71.

Deklerck, J. & Depuydt, A. (2005) ‘‘Re-ligare’ als antwoord op ‘de-linquentie’. Aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie’, diss. doct. KULeuven, Leuven: Afd. Strafrecht, Strafvordering en Criminologie.

Deklerck, J. & Pleysier, S. (2006) ‘Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones’. Tijdschrift voor Veiligheid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, (5) 1, 5-20.

Dupont, L. & Verstraeten, R. (1989) Handboek Belgisch Strafrecht 1. Leuven/Amersfoort: Acco.

Fattah, E. (1971) La victime est-elle coupable? Montréal: Presses de l’ Université de Montréal.

Fattah, E. (1991) Understanding Criminal Victimization. An Introduction to Theoretical victimology, Scarborough, Ontario: Prentice-Hall Canada Inc.

Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press Cambridge.

Gilling, D. (1997) Crime Prevention. Th eory, policy and politics London: UCL Press.

Grabosky, P.N. (1996) ‘Unintended Consequences of Crime Prevention’. In: Homel, R. (ed.)Th e Politics and Practice of Situational Crime Prevention, Monsey, New York, U.S.A.: Criminal Justice Press, 25-36.

Hebberecht Patrick:
Hebberecht, P. & Sack F. (eds.) (1997), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles strategies. Paris/Montréal: L’Harmattan.

Hebberecht, P. (1997) ‘La nouvelle politique fédérale Belge de prévention de criminalité’. In: Hebberecht P. & Sack F. (eds), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles strategies. Paris/Montréal: L’ Harmattan, 127-150.

Hebberecht, P. (2002) ‘Naar een nog meer repressief veiligheidsbeleid in Nederland en Frankrijk’. Panopticon, 5, 375-383.

Hollway Wendy:
Hollway, W. & Jeff erson, T. (1997) ‘Th e Risk Society in an Age of Anxiety: Situating Fear of Crime’. British Journal of Sociology, 48/2, 255-266.

Van Kaam, R., & de Waard, J. (1993) ‘Iedereen doet het toch? Over diefstal en contraproductief gedrag bij de werknemers’. SEC, Ministerie van Justitie, oktober.

Meijlaers, S. & Kaesemans, B. (eds.)‘Criminologen in de veiligheidspreventie’. In: Vanderborght, J., Vanacker, J. & Maes, E., Criminologie. De wetenschap, De Mens. Brussel: Politeia, 225-244.

Van Outrive, L. (1981) ‘Preventie een kwalijk begrip’. Tijdschrift voor sociaal welzijn. 8, 15-16.

Peters, T. (1993) ‘Slachtoff erschap: probleemanalyse, sociale en penale reacties’. In: Peters, T. & Goethals, J. (eds.), De achterkant van criminaliteit. Over victimologie, slachtofferhulp en strafrechtsbedeling, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 5-90.

Peters, T. & Hutsebaut, F. (1989) ‘Over de samenhang der dingen: criminaliteits bestrijding als een geïntegreerde sociale probleembenadering’. Panopticon, 487-492.

Sack, F. (1997) ‘La situation Allemande: un cas unique et en retard’. In: Hebberecht, P., & Sack, F., (eds.), La prévention de la délinquance en Europe. Nouvelles strategies. Paris/Montréal : L’ Harmattan, 153-206.

Walgrave, L. (1995) ‘Restorative Justice For Juveniles: Just A Technique Or A Fully-Fledged Alternative?’ Th e Howard Journal of Criminal Justice, 228-249. www.katho/ipsoc/emv

Internet

Veel van bovenstaande auteurs zijn professoren aan hogescholen en/of universiteiten. Wanneer u hun naam intikt in een zoekmachine als Google komt u snel op een pagina terecht met al hun geschreven werken. Van 3 auteurs is deze lijst beschikbaar op deze site (Deklerck Johan, Hebberecht Patrick en Hollway Wendy).

Tijdschriften

BALCAEN J. Techno-. preventie tegen diefstal. In: Inforevue, jg.3, nr.1, 2006.
BALCAEN J. Toiletpapier voor de komende eeuwen. In: Inforevue, jg.3, nr.2, 2006.

Kranten

RDM. Condoomautomaten. Het Nieuwsblad Online, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=EB249REE_11, 22-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

JDL. Zele krijgt dienst gemeenschapswachten. Het Nieuwsblad Online, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=252465IS, 18-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

IMA. 'Investeren in veiligheid is fiscaal interessant'. Het Nieuwsblad Online, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=662405GS, 13-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

MMA. Partnergeweld bij jongeren komt vaak voor. Het Nieuwsblad Online, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=0I23UC90, 12-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

HWR. BOB-campagne loopt in Roeselare door tot eind januari. Het Nieuwsblad Online, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=6J23SR3D, 11-12-2008, geraadpleegd op 30 december 2008.

Eindwerken

Boonen E. Agressie tegen hulpverleners: Individuele bijdrage. Katholieke Hogeschool Kempen, Onuitgegeven verhandeling, Sociaal Werk Geel, 2008.

Scheers C., Schelles L. & Verwaest J. [e.a.]. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een must voor maatschappelijk verantwoorde assistenten. Katholieke Hogeschool Kempen, Onuitgegeven verhandeling, Sociaal Werk Geel, 2008.

Meuris L. Drugpreventie: werken aan een klimaat van verbondenheid. Katholieke Hogeschool Kempen, Onuitgegeven verhandeling, Lerarenopleiding Vorselaar, 2006.

Leys G. De rijbewijskoffer: Verwerven BSO-lln van de 3de graad de kennis die moet volstaan als voorbereiding op het …. Katholieke Hogeschool Kempen, Onuitgegeven verhandeling, Lerarenopleiding Vorselaar, 2006.

Daniëls K. Intern verkeersplan. Katholieke Hogeschool Kempen, Onuitgegeven verhandeling, Technische Wetenschappen Geel, 2005.

Monografieën

BAERT H., DE BIE M. & VERBEKE L. (red.). Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen. Die Keure, Brugge, 2003, 811 pagina's.

DE ROOS S., VAN DINTHER M. & TERPSTRA J. Preventie in de sociaalpedagogische hulpverlening : toepassingen en achtergronden. Coutinho, Bussum, 2003, 183 pagina's.

JANSSEN H. Geweld achter de voordeur : aanpak van huiselijk geweld. Boom, Amsterdam, 2006, 174 pagina's.

CHRISTRIAENS J., DE WREE E. & VERMEULEN G. (Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van het openbaar vervoer : fenomeen, dadergroep, onveiligheidsbeleving, beleidsevaluatie en -aanbevelingen. Maklu, Antwerpen, 2006, 341 pagina's.

BAARTMAN H., BURGESS A. & RUMKE C. Incest en hulpverlening : preventie en voorlichting, kinderbescherming, politie, justitie, diagnostiek, hulpverlening, wetenschappelijk onderzoek. Acco, Amersfoort, 1990, 312 pagina's.

Brochures

WYDOOGHE B. Game on!: we krijgen er niet genoeg van, brochure, viWTA, Brussel, 31 pagina's, 2008.
U kunt de brochure in pdf lezen met volgende link.
Om het volledige document te raadplegen, klik hier.

Extra informatie rond preventie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.