Bibliografie Matthias Stamper

Zijn er publicaties binnen handbereik?

Een selectie van ongeveer 5 tot 10 referenties door middel van uitsluiting:

BOUTTELIER, H. De veiligheidsutopie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2002

BOUTTELIER, H. ‘Veiligheid als maatschappelijke opdracht’. In: I. HAISMA & L. G.
MOOR (red.), Sociale veiligheid en gemeentelijke regie. Dordrecht. Stichting SMVP, 2007

DEKLERCK, J. ‘Onveiligheid integraal aanpakken: de “preventiepiramide”‘. Tijdschrift
voor Veiligheid, 5 (3), p.19-37, 2006

PONSAERS, P., DEVROE, E. & MEERT, D. ‘Kiezen voor een democratische politie. Wat is
dat?’ De orde van de dag, nr.33, p.7-14, 2006

PONSAERS, P. (2003) ‘De parabel van de “Broken window-theory”. Community (oriented) policing en buurtgerichtheid’. In: J. Van Erck (ed.), Externe oriëntering van de politie. Gemeenschapsgerichte politiezorg. Brussel: Politeia, 7-27.
SMVP (2006) Veiligheid als bestuurlijke opdracht. Dordrecht. Stichting SMVP.

TERPSTRA, J. & KOUWENHOVEN, R. Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg.
IPIT (Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken), Universiteit
Twente / Politie & Wetenschap, Zeist: Kerckebosch, 2004

TERPSTRA, J. ‘Veiligheidszorg als publiek goed bij een gedeelde verantwoordelijkheid’.
In: L. Gunther Moor & R. Johannink (red.), Gedeelde verantwoordelijkheid voor
veiligheid. Dordrecht. Stichting SMVP, 2006

In de Katho Bibliotheek is het vetgedrukte te vinden. Op moment van schrijven kon ik de database van Katho Bibliotheek niet bereiken voor boeken, dus kan ik hier spijtiggenoeg geen informatie over geven.

Bibliotheken

Wel zocht ik in de openbare bibliotheek Kortrijk of er nog andere werken beschikbaar worden met betrekking deze problematiek of met betrekking tot de auteurs die Pleysier aanhaalde in zijn tekst.

Boeken:

BRUGGEMAN, W., 'Europol', AO, Lelystad, 2001, 24p.
STOKKOM, B., VAN, 'Emotionele democratie : over morele vooruitgang', Van Gennep, Amsterdam, 1997, 246p.

Bijdragen in tijdschriften

BRUINSMA, G.J.N., Leeftijdsgenoten en de criminaliteit van jongeren In: Jeugd en Samenleving, jg. 21, nr. 1, 1991, p.15-25

BURUMA, Y., Transnationale georganiseerde misdaad en internationale veiligheid : over crimineel kosmopolitisme In: Internationale Spectator, nr. 5, 2000, p. 256-262

DEKLERCK, J., De roep om een veiliger samenleving? Luister naar de echo… In: Terzake, april 2003, p.4-8

GOETHALS, J., PLEYSIER, S. & VERVAEKE, G., Over onveiligheid en onzekerheid In: Samenleving en Politiek, nr. 2, 2001, p. 26-34

GOETHALS, J., PLEYSIER, S. & VERVAEKE, G., De relatie tussen "angst voor criminaliteit" en "leeftijd" breed maatschappelijk bekeken In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, nr. 242, 2002, p. 30-43

KAESEMANS, B. & MEIJLAERS, S., Tien jaar criminaliteitspreventie in de gemeenten In: De Gemeente, nr. 526, 2000, p. 54-60

MEIJLAERS, S., Geïntegreerd veiligheidsbeleid pakt problemen lokaal aan : veiligheids-, samenlevings- en preventiecontracten In: De Gemeente, nr. 523, 2000, p. 47-51

MEIJLAERS, S., Indeling in politiezones goedgekeurd In: De Gemeente, nr. 523, 2000, p. 52-53

MEIJLAERS, S., Minister-president Patrick Dewael, het regeerakkoord en de lokale besturen : "De gemeente of OCMW als onderaannemer van het Vlaamse bestuur, dat kan niet meer" In: De Gemeente, nr. 515, 1999, p. 6-9

MEIJLAERS, S., De politiehervorming doorgelicht In: De Gemeente, nr. 531, 2001, p. 36-39

MOOR, L.G. & Terpstra, J., Preventief jongerenwerk in een achterstandswijk In: Jeugd en samenleving, nr. 8, 1991, p. 491-501

PONSAERS, P., De onhandige jongens van de Staatsveiligheid : het politieke spoor in het Bende-dossier In: De Nieuwe Maand, nr. 5, 1988, p. 5-12

Internet

Johan Deklerck:
Een artikel1 over zinloos geweld dat verscheen in Kern, Centrum voor Psychotherapie en Relatievorm.

Hier vindt u een link naar het artikel.

Hans Bouttelier
Hier wordt Hans Bouttelier verschillende malen geciteerd door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, op 2 oktober 2007

Kranten

BEEL S. Politie wil samen met buurt misdaad bestrijden. De Standaard, datum van publicatie: 3 januari 2009
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=3224L8U2&word=veiligheid

BELGA VSV Spoor maakt van strijd tegen agressie prioriteit. Het Laatste Nieuws, datum van publicatie: 23 april 2008
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/253603/2008/04/23/Spoor-maakt-van-strijd-tegen-agressie-prioriteit.dhtml

BELGA GB Nederlanders bereiden plattelandskinderen voor op grote stad. De Morgen, datum van publicatie: 11 april 08
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/238937/2008/04/11/Nederlanders-bereiden-plattelandskinderen-voor-op-grote-stad.dhtml

BELGA Strijd tegen agressie in openbaar vervoer wordt prioriteit. De Standaard, datum van publicatie: 23 april 2008
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF23042008_116&word=integrale+veiligheid

RBM CD&V/N-VA wil dringend herintrede schepen integrale veiligheid. Het Nieuwsblad, datum van publicatie: 19 juli 2008
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=141UFMDG_1

Tijdschriften

Ik heb gekozen voor Tijdschrift voor Welzijnswerk2

Artikels:

CROMBRUGGE VAN, H. Conflicthantering: enkele pedagogische beschouwingen In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 32, nr. 291, 2008

VERMASSEN, A. Leefregels en leefklimaat. Het belang van een positief leefklimaat om te leren leven met regels In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 32, nr. 291, 2008

Eindwerken

Monografiën

BRUGGEMAN, W., 'Europol', AO, Lelystad, 2001, 24p.
STOKKOM, B., VAN, 'Emotionele democratie : over morele vooruitgang', Van Gennep, Amsterdam, 1997, 246p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.