Bibliografie Lynn Vandecasteele

ARMITAGE R. To CCTV or not to CCTV? A review of current research into the effectiveness of CCTV systems in reducing crime. Nacro, [Londen], 2002.
BERNASCO W. & BRUINSMA G. De stad en sociale onveiligheid. Een state-of-the-art van wetenschappelijke kennis in Nederland. NSCR, [Leiden], 2004.
DEKKERS S. & HOMBURG G. Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen. Nulmeting. Regioplan, [Amsterdam], 2006.
FARRINGTON D.P. & WELSH B.C. Improved street lighting and crime prevention. Justice Quarterly, 2002.
PAWSON R & TILLEY N. Realistic evaluation. Sage, [Londen], 1997.
PAWSON R. Evidence-based policy. A realist perspective. Sage, [Londen], 2006.
PHILLIPS C. A review of CCTV evaluations. Crime reduction effects and attitudes towards its use. In: PAINTER K. & TILLEY N. Surveillance of public spece. CCTV, street lighting and crime prevention. Crimina Justice Press, [New York], 1999.

Bibliotheken

In de katho bibliotheken evenals de bibliotheek in Ardooie is geen van deze boeken te vinden. Wel zijn er publicaties te vinden van Homburg, Bernasco en Bruinsma in de katho bibliotheek en van Armitage in Ardooie.

Titels verwant met het thema per auteur uit de katho bibliotheek.

Homburg

Een artikel in het Tijdschrift voor Veiligheid: "Gestolen fietsen in het Nederlandse fietsenpark. Een analyse met een Markov-model".

Bernasco

Een artikel in Panopticon: "De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit".
Een artikel in Sociologie: "Tegen de wetten van de staat, tegen de wetten van de straat? Illegaal verblijf en veiligheid in Nederlandse stadsbuurten".

Bruinsma

Een artikel in Panopticon: "De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit".
Een artikel in Justitiële Verkenningen: "Misdaadreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU".
Een artikel in Justitiële verkenningen: "Politie en wetenschap".
Een boek: "Basisteksten in de criminologie I: aard, omvang en verklaringen".
Een boek: "Basisteksten in de criminologie II: gevolgen en reacties".
Een boek: "Basisteksten in de criminologie III: historische en klassieke teksten".

Titels verwant met het thema per auteur uit de bibliotheek in Ardooie.

Armitage

Een boek: "Praten over … geweld binnen het gezin".

Internet

Stefan Bogaerts

Een korte samenvatting over een congres dat hij gaf op 19 november 2008.
NTVP Congres: Psychotrauma: op de scheidslijn van lichaam en geest. SINAI, http://www.sinai.nl/images/uploads/folderNtvp08.pdf, geraadpleegd op 21 december 2008.

Een volledig artikel.
BLOM M., BOGAERTS S. & VAN DER LAAN A. Kinderen van hun tijd. In: BLOM M., BOGAERTS S. & VAN DER LAAN A. Kinderen van hun tijd. In: Secondant, nr. 2, 2007, Het ccv, http://www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossiers/samenleven-en-wonen/jeugdcriminaliteit/secondant 2_2007_herzien_onderzoek_meet_jeugddelin.pdf, geraadpleegd op 21 december 2008.

Leontien van der Knaap

Een volledig artikel.
NIJSEN L.T.J. & VAN DER KNAAP L. Een klap voor geweld: preventiemaatregelen die helpen. In: NIJSEN L.T.J. & VAN DER KNAAP L. Een klap voor geweld: preventiemaatregelen die helpen. In: Secondant, jg. 3, nr. 4, 2006, Het ccv, http://www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossiers/samenleven-en-wonen/geweld/secondant_3_4_06_preventiemaatregelen_die_helpen.pdf, geraadpleegd op 21 december 2008.

Kranten

BELGA ADV Plan voor drijvende windmolens op zee. Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/2656/Global-Warming/article/detail/461954/2008/10/23/Plan-voor-drijvende-windmolens-op-zee.dhtml, geraadpleegd op 21 december 2008.
BELGA BDR. Geen stormloop naar de kust bij start kerstvakantie. Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/1785/Kust/article/detail/560679/2008/12/18/Geen-stormloop-naar-de-kust-bij-start-kerstvakantie.dhtml, geraadpleegd op 21 december 2008.
BELGA GB Kwaliteit water aan de kust spectaculair verbeterd. Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/453301/2008/10/15/Kwaliteit-water-aan-kust-spectaculair-verbeterd.dhtml, geraadpleegd op 21 december 2008.
BELGA TDB Minder kinderen verloren gelopen op strand door mindere weer. Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/397377/2008/08/28/Minder-kinderen-verloren-gelopen-op-strand-door-mindere-weer.dhtml, geraadpleegd op 21 december 2008.
BELGA VSV Belgische vissersboot aangevallen voor Normandische kust. Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/463895/2008/10/24/Belgische-vissersboot-aangevallen-voor-Normandische-kust.dhtml, geraadpleegd op 21 december 2008.

Tijdschriften

Tijdschrift voor Veiligheid
DE GROOT I. Greep op jeugdcriminaliteit. De ontwikkeling van een evidence based methodiek voor de aanpak en preventie. In: Tijdschrift voor veiligheid, jg. 6, nr. 4, 2007.
DEKLERCK J. & PLEYSIER S. Over hondenpoep en hangjongeren: een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr. 1, 2006.
MONELAAR A., KANNING G. & VAN EIJK A. Cameratoezicht in de openbare ruimte: weten mensen wel dat er camera's zijn, en voelen zij zich er veiliger door? In: Tijdschrift voor veiligheid, jg. 5, nr. 3, 2006.

Eindwerken

DEMEYERE I. Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. Katho-ipsoc, [Kortrijk], 2007.
DUMON E. Een wijk in beeld: een poging tot het milderen van onveiligheidsgevoelens in de Schaarbeekse transitwijk. Katho-ipsoc, [Kortrijk], 1996.
HAERENS S. & SABBE P. Onderzoek naar angst- en onveiligheidsgevoelens met betrekking tot criminaliteit in Kortrijk. Katho-ipsoc, [Kortrijk], 1995.
HOSPIED F. Onrust- en onveiligheidsgevoelens te Kortrijk: een proefenquête. Katho-ipsoc, [Kortrijk], 1994.
JANSSENS E. Criminaliteit in de rust- en verzorgingstehuizen in West-Vlaanderen: integrale veiligheid binnen integrale zorg! Katho-ipsoc, [Kortrijk], 2008.

Monografieën

BAARDA B., SEYDEL E.R. & WIEGMAN O. Agressie en criminaliteit. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982.
BEKE B.M.W.A., DE HAAN W.J.M. & TERLOUW G.J. Geweld verteld: daders, slachtoffers en getuigen over 'geweld op straat'. 's Gravenhage: wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van justitie, 2001.
GOOSSENS M. Ontdek de wereld: ruimtelijke ordening, toerisme. De Nederlandse boekhandel, [Kapellen], 1984.
GOTTIGNY M.C. & VERMEULEN A. Op vakantie naar de zee. Toerisme aan de kust. Katho-Reno, [Torhout], 1997.
PAUWELS L. De ene buurt is de andere niet: exploratie van mogelijkheden tot contextualisering van geregistreerde criminaliteit op buurtniveau. Vubpress, [Brussel], 2002.

Examen

WYDOOGHE B. Game on!: we krijgen er niet genoeg van. ViWTA, Brussel, 2008.
"Om het volledige document te raadplegen, klik hier."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.