Bibliografie Louis Haezebrouck

5 referenties uit mijn artikel

Europese Vrouwenlobby, 1998, La violence nuit gravement à l'amour, brochure van de direchtie voor gelijke kansen, 2004

WALKER L.E. the battered women, New York, Harper & Row, 1979.

CORUZZI J. Construction et déconstruction du cycle de la violence: outils concrets d'intervention et insertion professionnelle. Projet Daphné 1999, fiche technique des conférences thematiques.

CHERBIT F. Une violence spécifique: Les violences conjugales In: Victime, Parijs, L'Harmattan, 2003.

BOURGUIGNONT A. Circulaire en matière de violence au sein du couple.Luik, augustus 2004, p1-2.

eindwerken

Huysmans, L. Partnergeweld: Strafrechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel, 2006.

Vermeulen, B., Clissen, S., Lambaerts, K., Oeyen, M., De Hondt, E., Jansen, G. (Ge)zinvol geweld- zinloos geweld: deel 1. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Sociaal Werk Geel, 2005.

Vermeulen, B. (ge)Zinvol geweld - Zinloos geweld. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Sociaal Werk Geel, 2006.

Boeckmans, S., Mermans, M., Verdonck, L., Van Langendonck, S., Vanherck, J., Vanderstraeten, N. Werken aan onveiligheid is werken aan leefbaarheid: Individuele bijdragen. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Sociaal Werk Geel, 2008.

Aerts, P. Slachtofferbegeleiding is een noodzaak voor kinderen die getuige waren van een schokkende gebeurtenis: Horen zien en zwijgen. Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Gezondheidszorg Lier, 2008.

Internet

Belgische Senaat, Zoeken op onderwerp: zaakregister (Alle zittingsperioden vanaf 1995)
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl, geraadpleegd op 02.01.2009

MOUCHAERS J-P. & D’HAESE W. Leuven registreerde in zomer 2007 vijf gevallen per dag, Intrafamiliaal geweld in kaart gebracht met nieuw analyse-instrument. Politiezone Leuven, http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/feiten/registratie_intrafamiliaal_geweld_belgie.pdf, geraadpleegd op 04.01.2009, 4p.

Kranten

BELGA ADV. Schepenen gestraft wegens geweld op partner http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/562505/2008/12/19/PS-schepenen-gestraft-wegens-geweld-op-partner.dhtml, geraadpleegd op 30 december 2008.

BELGA ADV. Stad Hasselt krijgt nieuw vluchthuis http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/504444/2008/11/24/Stad-Hasselt-krijgt-nieuw-vluchthuis.dhtml, geraadpleegd op 30 december 2008.

HLNSYDNEY. Ignace weer door het lint: in cel na geweld tegen vriendinhttp://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/393753/2008/08/25/Ignace-weer-door-het-lint-in-cel-na-geweld-tegen-vriendin.dhtml, geraadpleegd op 30 december 2008.

BELGA/ KH. Vorig jaar 35 doden door partnergeweld http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/459246/2008/10/21/Vorig-jaar-35-doden-door-partnergeweld.dhtml, geraadpleegd op 30 december 2008.

Luikse parket hanteert zerotolerantie in strijd tegen partnergeweld http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gah8kaaa, geraadpleegd op 30 december 2008.

Tijdschriften

Bruynooghe R. & Opdebeeck S. De hulpverlening bij geweldproblemen in persoonlijke relaties. Tijdschrift voor Sociologie 15:253-273, 1994.

Opdebeeck S. Afhankelijkheid en het beëindien van partnergeweld, Leuven:Garant, 1993.pp. 1-299.

VANTHIENEN A. Huiselijk geweld: oorzaken en gevolgen.In: RoSa-Fact Sheet, nr. 18,
november 2002, 8 p.

RYS B. Partner-gerelateerd thuisgeweld tegen volwassen vrouwen. RoSa-Fact Sheet, nr. 15,
oktober 2002, 9 p.

Brochures

KONINGS J. [red.]. Werkgroep Geweld Limburgse Vrouwenraad [red.].
Partnergeweld ! : informatiebrochure om geweld binnen relaties te stoppen.
Hasselt, Provincie Limburg, Dienst Gelijke Kansen, 2002. - 39 p.

Directie van de gelijke kansen. Geweld! Wat nu ?.
Brussel, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2001. 36 p.

Monografieën

WALKER L.E. the battered women, New York, Harper & Row, 1979.

Brochure Wydooghe:

WYDOOGHE B. Game on!: we krijgen er niet genoeg van, viWTA, 2008, 31p.

//www.viwta.be/files/DOSS14_GAME%20ON_def%20versie.pdf' Om het volledige document te raadplegen, klik __hier__

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.