Bibliografie

5 tot 10 referenties waar de auteur naar publicaties verwijst.

Bibliografie Niels De Baets

Bibliografie Caitlin Demuynck

Bibliografie Koen Descamps

Bibliografie Charlotte Devos

Bibliografie Louis Haezebrouck

Bibliografie Thomas Morbee

Bibliografie Matthias Stamper

Bibliografie Sarah Stroobant

Bibliografie Lynn Vandecasteele

Bibliografie Michiel Verhulst

Er zijn verschillende tijdschriften relevant voor het onderwerp zoals:
Politiejournaal & politieofficier *
Tijdschrift van de geïntegreerde politie
Justitie verkenningen
Tijdschrift voor welzijnswerk*
Tijdschrift voor veiligheid *
Tijdschrift voor mensenrechten*
Politiejournaal: het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie
Panopticon *
Sociaal
Justitiële verkenningen
Tijdschrift voor de sociale sector
Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk
Inforevue*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.