Liga voor mensenrechten

Mijn artikel komt uit Justitiële verkenning, maar aangezien daar weinig informatie over te vinden is (website), neem ik een ander onderwerp dat ik ook kan koppelen aan mijn artikel.

Ik heb gekozen voor de organisatie 'Liga voor mensenrechten'.
Dit kan aan mijn artikel gekoppeld worden, omdat (illegale) mensensmokkel over zee een schending is van de mensenrechten.

S.n., Liga voor mensenrechten, Liga voor mensenrechten, http://www.mensenrechten.be/main.php?action=start, geraadpleegd op 4 januari 2009

Bespreking van de website van de organisatie

De website die ik kritisch zal proberen te bespreken is over de ‘Liga voor Mensenrechten’.
Hierbij laat ik mij inspireren door het tekstkritiekmodel dat te vinden is op Volgende link

Volgens mij zijn de informatiebronnen op de website zeer betrouwbaar. Met het onderwerp mensenrechten is het heus niet de bedoeling om mensen te misleiden met foute informatie. De auteur zal dus waarschijnlijk niet liegen of dingen achterhouden..De informatiebronnen kunnen ook niet geplagieerd of vervalst zijn, want het is een originele site. Dus geen website die verwijst naar de echte site.

Volgens mij is de informatie ook betrouwbaar en controleerbaar. Zo wordt de site regelmatig bijgewerkt, zodat eventuele foute gegevens kunnen aangepast worden. De informatie op de site is ook controleerbaar. Zo staan er agendapunten op de site, die toch nageleefd moeten worden. Er staan ook enkele krantenartikels over de ‘Liga voor Mensenrechten’, deze hebben dan ook weer een controlerende functie en toont ook aan dat de informatie van de site overeen komt met wat in het krantenartikel staat.

Zo kun je je ook abonneren op 2 publicaties van de ‘Liga voor Mensenrechten’. Zo kun je een abonnement nemen op de ‘Fatik’, een tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen, en het ‘ Tijdschrift voor Mensenrechten’.
Wanneer je op die pagina surft, zie je ook dat de ‘Liga voor Mensenrechten’ een heleboel dossiers heeft opgesteld in de loop der jaren.

Ik denk ook dat de persoon die de website in elkaar steekt, goed op de hoogte is van wat de doelstellingen en taken zijn van de organisatie. Zo heeft hij/zij in de zijbalk een aparte rubriek gemaakt waarop alles terug te vinden is.

Of de maker van de site ook zelf lid is van de Liga kan ik niet te weten komen. De site is anoniem, maar vertegenwoordigt wel voor 100% de ‘Liga voor Mensenrechten’.

Al bij al kunnen we stellen dat de website en de informatie die het bevat betrouwbaar zijn en dat we de informatie zeker kunnen gebruiken om een onderzoek mee te voeren.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.