* Beleidsorganen Van I K W V

De algemene vergadering:

Bevoegdheid:
Goedkeuren van statutenwijzigingen, begrotingen en jaarrekeningen, aanvaarden nieuwe leden, ontslag en uitsluiting van de deelnemer. Ieder deelnemer heeft 1 vertegenwoordiger: (aan te stellen door hetzij provincieraad hetzij gemeenteraad).

• Provincie 1 provincieraadslid
• Gemeenten: 1 gemeentemandataris (gemeenteraadslid, schepen of burgemeester)

De algemene vergadering bestaat dus uit 11 leden.

De Raad van Bestuur:

Bevoegdheid:
Heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. Kan in feite over alles een beslissing nemen met uitzondering voor datgene dat onder de bevoegdheid valt van de” Algemene Vergadering”. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de provincieraad/ gemeenteraad. De Raad van Bestuur bestaat uit 12 personen nl.

• 2 provincieraadsleden
• 10 gemeenteraadsleden.

De wetgeving voorziet de mogelijkheid om bestuurders met raadgevende stem te benoemen. In de Raad van Bestuur van de I.K.W.V zetelen 4 bestuurders met raadgevende stem.

Het directiecomité:

De Raad van Bestuur kan zekere bevoegdheden naar het Directiecomité delegeren. Meestal gaat het om beslissingen van zeer dringende aard (soort dagelijks bestuur). Aantal leden is beperkt tot maximum 1/3 van dat van de Raad van Bestuur.

Adviescomités:

Onder bepaalde voorwaarden kunnen adviescomités ingesteld worden bv. wanneer de geografische spreiding niet verantwoordt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.