De Redders Aan De Belgische Kust

In België zijn de gemeentebesturen (aan de kust) verplicht om de hulp- en reddingsdiensten te organiseren door maatregelingen te treffen die de veiligheid waarborgen. Elke kustgemeente staat dus in voor zijn redders, ook op financieel vlak. ''Vandaag is de "I.K.W.V." (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) het overkoepelend orgaan voor alle kustgemeenten wat de organisatie van de kustreddingsdienst betreft. Hierdoor wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke uniformiteit, zowel op het gebied van kleding en materiaal als op het gebied van optreden, praktische organisatie… ''1.

Er zijn vier gradaties bij de redders. Als eerste hebben we de 'Plaatselijke hoofdverantwoordelijke-coördinator, deze functie wordt meestal waargenomen door een vastbenoemde ambtenaar. Het gaat meestal om iemand met een leidinggevende functie bij het gemeentebestuur.2 Deze taak kan worden volbracht door de brandweerbevelhebber, de sportdienst, de zwembadbeheerder of de hoofdredder.

Per gemeente is er ook een hoofdredder. Zijn taak bestaat onder meer uit de verdeling van de redders over de verschillende reddersposten, controleert de aanwezigheid van redders op de reddersposten, controleert ofdat de regels worden nageleeftd e.d.

Bij elke redderspost zijn er meerdere redders (3 tot 6) en één redder-postoverste aanwezig. Zij staan in voor de veiligheid van baders, zwemmers en watersporters. De redder-postoverste is hoger in rang en brengt elke dag verslag uit aan de hoofdredder. Begeleid de overe redders.

Alle redders worden in staat geacht de eerste hulp te kunnen toepassen en beschikken hiervoor over volgend materiaal: reddingsmateriaal zoals reddingsvest, koorden, torpedoboei, reddingsboot; reanimatie- en EHBO-materiaal zoals draagberrie, pocketmask, …

In totaal beveiligen de redders 27 593 meter kust.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.