Bas Van Stokkom
stokkombvwebsite.jpg

Curriculum Vitae Bas van Stokkom1

Dr. Bas van Stokkom
Functie: Socioloog

Contactgegevens

Tel: 020 - 525 2628
Email: ln.avu.gmf|mokkotsnavb#ln.avu.gmf|mokkotsnavb

Curriculum

Bas van Stokkom studeerde sociologie en filosofie in Tilburg en Amsterdam. In 1990 cum laude gepromoveerd op een studie over de Franse socioloog en syndicalist Georges Sorel. Daarna korte tijd in dienst van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Vanaf 1994 werkzaam aan het WODC, het centrum voor wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Justitie en hoofdredacteur van Justitiële verkenningen. Sinds 2000 verbonden aan de afdeling politicologie van de UvA.

Interessegebieden
  • Criminele politiek en veiligheidsbeleid: met name verklaringen voor de paradoxale samenhang tussen reele veiligheid en onveiligheidsgevoelens en tussen de opkomst van slachtofferzorg en de hang naar strenger straffen
  • Burgerschap, sociaal kapitaal en participatie, met name neorepublikeinse theorievorming hierover, alsmede het vraagstuk van autonomie-paternalisme ten aanzien van verantwoordelijk burgerschap.
  • Conflict- en conflictbemiddeling, van slachtoffer-dader confrontaties, buurt- en schoolbemiddeling tot mediationvormen op politiek-bestuurlijk niveau
Hoe ik hem op het spoor kwam

Ik vond Van Stokkom in de uitgebreide bibliografie uit de tekst van Stefaan Pleysier waar ik mee heb gewerkt gedurende deze hele wiki-opdracht.

Drie hypothetische vragen
  • U hebt al met veiligheid op micro- en macroniveau gewerkt. Uit welk van de twee haalt u het meest voldoening?
  • Moet u veel bijscholing volgen? Zoja, welke?
  • Welke concrete stappen neemt u in uw project over conflictbemiddeling?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.