* Algemene kustproblemen

1. Algemene kustproblemen: Kustcriminaliteit.
1.1 trends aan de Belgische kust.
De kust vormt een dynamisch geheel. De planning voor geïntegreerd beheer van kustgebieden moet rekening houden met de toekomstige trends die momenteel reeds geïdentificeerd werden.

Belangrijke trends zijn:
Algemeen voor kustgebieden:
• offshoreactiviteiten zullen steeds en onvermijdelijk meer aandacht krijgen
• de fysische en biologische omgeving wijzigt voortdurend
• de eisen (natuurbehoud, nieuwe vormen van visserij en aquacultuur, duurzame energieproductie via wind en waterkracht) en verwachtingen van de samenleving veranderen
• de technische mogelijkheden en ontwikkelingen gaan snel, en bieden steeds nieuwe en andere opportuniteiten

Enkele vermeldenswaardige trends voor de Belgische kust:
• bevolkingsgroei en vergrijzing (door pensioensmigratie) aan de kust blijft voortduren
• er is een stijgende vraag naar woningen en verblijfsplaatsen aan de kust
• er is een hoog niveau van kansarmoede aan de kust (inclusief huisvesting), alsook van criminaliteit
• de visserijsector heeft te kampen met grote problemen
• toerisme blijft dé belangrijkste economische activiteit aan de kust
• belangrijke economische ontwikkelingen situeren zich in de haven van Zeebrugge die verder aan het uitbouwen is, de haven van Oostende die de renovatie voortzet, de luchthaven van Oostende
• menselijke activiteiten oefenen blijvend grote druk uit op het natuurlijk ecosysteem.

1.2 Belangrijkste problemen aan de kust, in %.

Ander probleem 4.1%
Arbeidsomstandigheden in de toeristische sector 2.8%
Leefmilieu 7.1%
Armoede 10.4%
Toeristische drukte 13%
Werkloosheid 17.6%
Criminaliteit 20.4%
Drukte veroorzaakt door het autoverkeer 24.7%


1.3 bibliografie
- http://www.thuisindestad.be/html/monograf/downloads/SM_Oostende2004.pdf
- http://77.241.92.236/NL/BestuurRegio/kustbeheer_nl/eengreepuitonzerealisaties/
kustbeheerinbelgi%C3%AB/Pages/trendsenbesluiten.aspx

!!! nuttige site !!!
http://www.watersnoodmuseum.nl/de-toekomst/veiligheid-project-escape.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.